(Za)predané májové oslavy

Lucia Palúdzka
19.05.2015 3 053 archív

Vo vlaňajšom májovom čísle Práva Národa sme v príspevku Májové oslavy na spôsob juhu informovali čitateľov, ako prebiehajú oslavy oslobodenia na slovenskom juhu. Oslobodenie mesta Štúrovo a Deň víťazstva nad fašizmom organizuje miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS). Postupne sa pridali zástupcovia mesta, politických strán, osláv sa pravidelne zúčastňujú ruskí a ukrajinskí veľvyslanci. Slávnosti majú dnes už veľmi dobrú úroveň a prebiehajú výnimočne iba v slovenskom jazyku. V tomto roku však nastal výrazný obrat.

Pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia mesta odstránili v Štúrove poslednú pamätnú tabuľu v štátnom slovenskom jazyku. Mestá na slovenskom juhu boli v roku 1945 postupne oslobodzované v jarných mesiacoch, v Štúrove si toto oslobodenie pripomínajú pamätnou tabuľou osadenou k 25. výročiu oslobodenia. V tomto roku, 70. výročia oslobodenia, miestny SZPB osadil novú tabuľu. Mesto finančne prispelo pod podmienkou, že tabuľa bude dvojjazyčná – v slovenskom a maďarskom jazyku.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: V kinách ubúdajú filmy v slovenčine

------------------------------------------------------------------------

Pôvodná pamätná tabuľa iba v slovenskom jazyku bola neúctivo prekrytá novou tabuľou. Tak bola odstránená jediná „slovenská“ pamätná tabuľa v meste. To právom vyvolalo veľké rozhorčenie medzi Slovákmi. MO MS sa rozhodol nezúčastniť sa osláv oslobodenia a nepoložiť veniec k dvojjazyčnej tabuli.


Naša neschopnosť

„Každý subjekt osláv má pritom inú motiváciu a všetci sledujú svoj vlastný cieľ. Niektoré motivácie sú premyslené, zatiaľ iba trpezlivo vyčkávajú na svoju príležitosť, aby sa napokon zmocnili tohto symbolu a pretvorili ho na svoj obraz,“ písala som v spomínanom vlaňajšom príspevku.

Slávnosti oslobodenia vskutku čoraz viac preberajú etnické menšinové strany a samospráva pod ich nepriamym vplyvom. Tá nátlakom na organizátorov a svojou účasťou preferuje menšinový maďarský jazyk, najprv iba na stuhách vencov a symbolmi maďarských farieb, neskôr maďarským kultúrnym programom a dnes je v pláne už aj dvojjazyčné moderovanie osláv.

Tým sa slávnosti dostávajú na úroveň bežných dvojjazyčných kultúrnych podujatí v meste. Tak postupne zanikajú slovenské národné symboly a dominantnosť štátneho jazyka nielen v Štúrove a napĺňajú sa dokumenty etnických menšinových strán o koncepcii presadenia maďarského jazyka ako oficiálneho úradného jazyka. Protifašistickí bojovníci nebojujú dôsledne za národné a kultúrne symboly, hoci  sa vo svojich dokumentoch odvolávajú na odkaz štúrovcov. Slováci nadobúdajú pocit viny, už nielen na juhu štátu za používanie iba slovenského jazyka a majú obavu z etnických a občianskych konfliktov. Výsledkom kombinácie takejto neopodstatnenej benevolencie, absencie dostatočnej ochrany štátneho jazyka, nezáujmu slovenskej verejnosti o slovenský juh a útočnej menšinovej jazykovej politiky je strata dominantnej pozície Slovákov a slovenského jazyka na slovenskom juhu, ktorá môže dospieť až k strate tejto časti územia.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár