V kinách ubúdajú filmy v slovenčine

Lucia Palúdzka
07.04.2015 4 485 archív

V roku 2011 začali mestské kiná na slovenskom juhu premietať filmy s dabingom a titulkami v maďarskom jazyku. Bol to dlhodobý cieľ menšinových politických strán. Slovenskí distribútori vtedy s „malou dušičkou“ ponúkli prvý film v maďarčine do dunajskostredského kina, pretože distribúcia takýchto filmov na Slovensko nebola nijako ošetrená legislatívou. Distribúcia sa rozbehla, žiadne z kompetentných orgánov nezasiahli, nikto si nič „nevšimol“, médiá taktne a súhlasne mlčali. Tak si filmy v menšinovom maďarskom jazyku začali raziť svoju cestu Slovenskom.

V priemere sa v štúrovskom kine premietalo zo všetkých filmov v ponuke iba 21% filmov v štátnom jazyku.

Za posledné tri mesiace sa v mestskom Kine Danubius v Štúrove, kde žije takmer 30% Slovákov premietala väčšina filmov už v maďarskom jazyku. Nebudem ďaleko od pravdy, keď som v niektorých médiách pred štyrmi rokmi upozorňovala, že: „....veľmi ľahko sa môže stať, že o päť rokov kino (v Štúrove) za celý mesiac premietne možno jeden film v slovenskom jazyku. Dovolím si tvrdiť, že distribúciu filmov v maďarskom jazyku na Slovensko už teraz nezastaví žiadny zákon bez pokút...“  V slovenskom jazyku  to bolo za vlaňajší december 5 filmov (19%), za tohtoročný január 6 (16%) a za február 11 (28%) filmov. V maďarskom jazyku za tie isté mesiace sa premietalo viac ako  50% filmov na jeden mesiac, v januári 32%. Ostatné filmy odzneli v českom jazyku. V priemere sa teda v štúrovskom kine premietalo zo všetkých filmov v  ponuke iba 21% filmov v štátnom jazyku. Pred štyrmi rokmi ponúkalo kino v auguste 10 filmov v slovenskom jazyku, 5 filmov v češtine a jeden v maďarčine.

V iných juhoslovenských mestách je situácia o niečo lepšia. V Šali žije 73 % Slovákov a 14% príslušníkov maďarskej menšiny. V tamojšom kine sa filmy premietajú iba v slovenskom alebo českom jazyku. V Galante sa premietalo vo februári 18 filmov v slovenčine, 11 v češtine a 10 v maďarčine. V Kine Cinemax v Dunajskej Strede s prevahou „maďarských“ obyvateľov sa v týždennom programe na prelome februára a marca uvádza 44 premietaní filmov v slovenčine a 28 filmov v maďarčine.


Prerozdeliť peniaze

Problém okolo kín je oveľa zložitejší. Kiná sa musia chovať „trhovo“ a autonómne, lebo inak zaniknú. Ak sa chovajú „trhovo“, približne na polovici územia slovenského juhu to znamená výraznú podporu filmom v menšinovom maďarskom jazyku na úkor filmov v slovenčine. Agresívna filmová distribúcia v menšinovom jazyku na slovenskom juhu uzatvára maďarskú menšinu do izolácie a tým nebuduje vzťah obyvateľstva k štátnemu jazyku. Tento systém kultúry je na našom juhu nežiaduci, najprijateľnejšou cestou sa javí prerozdelenie finančných prostriedkov pre samosprávy od štátu ako účelovo viazané prostriedky použiteľné iba na slovenskú kultúru. Takéto „dotácie“ pre národnú kultúru by mohli potom zaručiť v ponuke kín väčšinu filmov v slovenskom jazyku.

Pozn. autora: Článok s cieľom informovať je určený slovenskej spoločnosti, ktorá si bude musieť, skôr, či neskôr urobiť doma poriadok. Oblasť kultúry, samospráv, regionálnej politiky, volebného systému, atď. na Slovensku sú výsostne slovenské národné témy a záujmy, majoritná spoločnosť v štáte si musí vydiskutovať problémy slovenského juhu a slobodne a suverénne sa rozhodne, ako ich bude riešiť.

Autor

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár