Tisova tradícia v Nitre

Slovenské Hnutie Obrody
28.02.2015 6 358 archív

Naša starobylá Nitra v súčasnosti neoplýva slovenským národným naturelom. Ešte stále drieme, akoby zaseknutá v kliešťoch komunistickej expanzie. Nitra akoby zabudla, že k jej kultúrnemu a národnému rozvoju veľkou mierou prispel i prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. Pre obnovenie pamäti pred blížiacimi sa oslavami štátnosti prinášame aspoň krátku chronológiu jeho pôsobenia v Nitre.

Za našu česť, čo ju poškvrnili. Za našu zástavu, čo prestala viať. Za kraj náš zradený, rodný, milý, za Boha za národ, slovenský štát!

Maďarizačný proces v Nitre bol v najplnšom prúde, keď sa v roku 1902 mladý absolvent nižšieho gymnázia v Žiline Jozef Tiso dostal na vyššie gymnaziálne štúdiá do biskupského seminára v Nitre. V roku 1915 prichádza do Nitry už ako špirituál Kňazského seminára. V tejto funkcii zotrval do roku 1921. V roku 1918 bol menovaný za profesora teológie v nitrianskom seminári, bibliotekára Diecéznej knižnice, vystupuje vo verejnom živote ako člen Mestskej národnej rady.

Keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a na Slovensko vtiahli česko-slovenskí legionári, Jozef Tiso nemeškal využiť historickú príležitosť na vyhlásenie samourčovacieho práva slovenského národa v starobylej slovenskej, hoci pomaďarčenej Nitre. Práve z iniciatívy Dr. Tisa po prvý raz v Nitre  zaznela slovenská hymna Hej, Slováci! V polovici novembra 1918 Tiso založil týždenník Nitra-Nyitra, ktorý vydával profesor Eugen Filkorn.

Čoskoro založil miestu organizáciu Slovenskej ľudovej strany v Nitre i jej mládežnícku organizáciu Orol. V roku 1920 je menovaný za člena Diecézneho cirkevného súdu. V tom istom roku vydal poslovenčenú učebnicu apologetiky, ktorá sa používala ešte v školskom roku 1939/40. V roku 1921 pripravil slávnosť vysviacky prvých slovenských biskupov. Biskup Karol Kmeťko ho vymenoval za biskupského tajomníka v Nitre a v tom istom roku dostáva titul Monsignora. V roku 1924 končí svoju činnosť v Nitre a odchádza za dekana a farára do Bánoviec nad Barbravou. I naďalej však často navštevoval Nitru pri slávnostných príležitostiach. Dňa 25. marca 1945 tu bol naposledy.  

Po dôkladnom štúdiu našich najnovších dejín a osoby Dr. Jozefa Tisa sme dospeli k záveru, že prezident prvej Slovenskej republiky si zaslúži našu úctu. Budeme sa snažiť o odstraňovanie stereotypov zo spoločnosti a odstraňovať podsunutý pohľad vykonštruovaný pred rokom 1989. Budeme radi, ak sa zapojíte do šírenia pravdy i prostredníctvom nálepiek, ktoré sme pre vás pripravili. Nálepky si môžete objednať TU.

____________________________________________________

Jozef Tiso zachránil 800 detí                                                Svedectvo Jána Budzáka, ktorého prezident Dr. Jozef Tiso zachránil pred deportáciou do koncentračného tábora v Osvienčime.
--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.