Mýty o pohanstve

Julián Orlický
09.01.2015 6 648 archív

Po skončení druhej svetovej vojny našu krajinu opanovala nepriateľská, z vonku nanútená ideológia boľševizmu, po nej prevzal štafetu západný postmoderný konzum a liberalizmus. 70 rokov náš národ blúdil na ceste dejín, bez vedenia kresťanských pastierov. Ateizácia spoločnosti, usilovná likvidácia reholí, cirkvi, kláštorov, kresťanských škôl zanechala slovenský národ stratený v modernej Európe, ktorú charakterizuje výpredaj všetkého kresťanského a tradičného.

Intuitívne cítiac, že loď európskej civilizácie sa potápa, v snahe ju zachrániť, mnohí slovenskí národovci začali hľadať novú autoritu v hlbokej minulosti. Našli ju v údajnom kulte starých Slovanov, v takzvanej rodnej viere.

Romantické vyobrazenie Perúna so sekerou.

Tvrdia, že krutí misionári nám nanútili kresťanstvo a potlačili naše pohanské tradície. V ranno-stredovekej Európe neexistovala žiadna dostatočne silná, centralizovaná moc schopná systematicky nanucovať svoju vieru alebo spoločenský systém cudzím kmeňom a národom. Križiacke výpravy proti pohanským Sasom a Prusom neboli pravidlom. Kresťanstvo sa šírilo predovšetkým misijným pôsobením kňazov a mníchov, bez vojenskej účasti, na ktorú Rím ako centrum kresťanstva nemal žiadne prostriedky, neozbrojení prišli aj sv. Cyril a Metod. Prijatie kresťanstva na našom území rozhodne nebola jednoduchá záležitosť a častokrát sa nezaobišla bez násilia, hynuli však predovšetkým misionári, napr. sv. Vojtech v pohanskom Prusku.

 

Ide skutočne o rodnú vieru?

Tvrdenie, že sme všetko po pohanoch zničili, aby sme zatajili ich vyspelé domnelé tradície neobstojí. Nie je archeologicky doložená znalosť písacích látok (papyrus, pergamen, papier) u slovanských vykopávkach. Navyše v kláštorných skriptóriach sa bežne prepisovali dostupné antické texty, vrátane tých, ktoré boli z kresťanského pohľadu bludné.

Je však neopohanstvo o obnovení nejakej rodnej viery? V skutočnosti ide o Rousseauskú (Jean Jacques Rousseau) predstavu ušľachtilého divocha, ktorého skorumpovala skazená (ako inak kresťanská) civilizácia. Ide teda o produkt moderného, sentimentálneho, romantizmom postihnutého myslenia, ktoré nie je skutočnou vierou, náboženstvom.

-------------------------------------------------------------------------- PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Symbolika dvojitého kríža --------------------------------------------------------------------------

Nejde tu o nadprirodzeno, o vyznávanie a žitie animistických predstáv našich predkov – boh blesku, úrody a pod., pretože tí istí vyznávači často označujú život historicky doloženého Ježiša Krista za rozprávky – čo je potom pre nich Perún?

V skutočnosti ide o humanistické náboženstvo, ktoré v duchu Rousseaovských predstáv má upevniť a dodať súdržnosť, myšlienku konkrétnemu národu. V žiadnom prípade tu nejde o osobný vzťah medzi človekom a Bohom. Tento kult je v praxi slúžkou hmotných, materialistických a kolektivistických národných záujmov.

 

Pokora a viera našich predkov

Mnohí rodnoverci si povedia, že však o to vlastne ide – mysticizmus, ktorý by upevňoval reálnu moc národa. Fajn, ale francúzske osvietenstvo nemá nič spoločné s slovanskými, ani slovenskými predstavami a je vo vyslovenom rozpore s kresťanstvom, chýba tam totiž pokora, je to skrytý slobodomurársky humanizmus, ktorý v konečnom dôsledku uctieva človeka. Štúr, Hurban, Štefánik, Hlinka a Tiso by hovorili jedno jasné nie. Naši starí rodičia vyznávali kresťanstvo, to je skutočná rodná viera, k animistickým slovanským, germánskym božstvám sa už civilizačne ani mentalitou vrátiť nemôžeme a humanistický koncept náboženstva človeka je Slovákom cudzí. Vrátime sa zo slepej uličky neopohanstva k pravej viere našich starých rodičov alebo budeme blúdiť v postmodernom svete, kde nie je nič isté, ani pravdivé?

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.