Účasť na referende o ochrane rodiny nie je právom, ale povinnosťou

Tomáš Kopřiva
04.02.2015 4 465 archív

Tradičná rodina, vzťah medzi mužom a ženou a z harmónie týchto protikladov vzniknutý nový život je ten najzákladnejší princíp na ktorom stojí naša civilizácia a celá ľudská existencia. Všetko na svete má svoje pevné miesto a aj ten najmenší detail zohráva v tomto dokonalom mechanizme svoju úlohu. Všetky snahy o narušenie tohto dokonalého systému vedú k narušeniu rozvoja, rozvratu, devastácii hodnôt, popieraniu zrejmého, vyzdvihovaniu chorého a k neodvratnému koncu.

Referendum nie je o tolerancii. Sami homoaktivisti priznávajú, že cieľom ich agendy nie je získanie statusu manželstva, ale zničenie manželstva ako takého.

Dnes už nie je možné zakrývať fakt, že sa Európska únia a rôzne „mimovládne“ organizácie platené americkou ambasádou a rôznymi „filantropmi“ snažia zničiť všetky, a to nielen naše slovenské, ale aj celoeurópske tradičné morálne hodnoty. Milióny dolárov sú investované do popierania toho najzákladnejšieho a najprirodzenejšieho, že správne, prirodzené a morálne je len spojenie medzi mužom a ženou a že len z takého spojenia môže vzniknúť nový život.

Snažia sa nám nanútiť klamstvá o tom, že rovnako hodnotné je aj „spojenie“ medzi osobami rovnakého pohlavia a že v tomto neprirodzenom zväzku je možné vychovať zdravého, harmonického a krásneho človeka. Ich zbraňou je prekrúcanie faktov a ohováranie. Ten, kto nesúhlasí s deviáciou je homofób, fašista, extrémista.

Žiaľ, pomaly dospievame do štádia, kedy chce zanedbateľná menšina rozhodovať o tom, ako má žiť a čomu má veriť absolútna väčšina. Je to menšina síce mizivá, ale o to hlasnejšia a agresívnejšia. Nič z toho by však nebolo možné, ak by táto snaha nemala podporu vo vládnych kruhoch.

 

Akceptácia pedofílie a zoofílie?

Referendum nie je o tolerancii. Sami homoaktivisti priznávajú, že cieľom ich agendy nie je získanie statusu manželstva, ale zničenie manželstva ako takého. Ďalším bodom ich zvráteného plánu na devastáciu morálky je presadzovanie polygamie, pedofílie, zoofílie a incestu. Už dnes si dvaja homosexuáli môžu za peniaze zaplatiť biokontajner (rozumej matku), ktorý im porodí dieťa  a v ich prospech sa ho vzdá. Ako sa dá ospravedlniť verejné volanie po akceptácii pedofílie a zoofílie v Holandsku? Chceme, aby nás zatvárali do väzenia len preto, že odmietneme v škole sexuálnu výchovu o tom, že ocko a ocko je rovnako dobré ako ocko a mama, tak ako sa to už dnes deje v Nemecku? Budeme svojim deťom hovoriť, že si môžu vybrať či chcú byť dievča a či chlapec? Chceme veriť tomu, že aj dojčatá majú právo na rozkoš? Kam až sme schopní zájsť v našej nečinnosti?

Snažia sa nás oklamať tým, že homosexualita je údajne vrodená, a teda že to nie je choroba. Skutočnosť je však presne opačná. Genetická predispozícia nikdy nebola dokázaná, práve naopak, všetko ukazuje na psychickú poruchu vzniknutú behom skorého detstva a dospievania. Ale aj keby bola homosexualita geneticky daná, považujeme snáď preto ľudí s genetickou poruchou za zdravých?          

 

Trikrát ÁNO pre zdravú budúcnosť

Ten, kto nejde na referendum, je priamym spoluvinníkom toho, že z časti budúcej generácie vyrastú duchovní invalidi, že absolútne stratia pojem o normálnosti. Referendum nie je o tolerancii, referendum je o záchrane aspoň čiastočne morálneho sveta, tak ako ho poznáme. Ak by niekto zveril svoje dieťa do opatery sexuálne narušeným jedincom, potom je to v poriadku, nech nejde na referendum, ale spovedať sa bude zničenej detskej duši.

Najväčší zločin je ten, ktorý páchame na deťoch a nikto spravodlivý vtedy nemôže mlčať.

Spoločnosť, ktorá dovolí týrať vlastné deti je odsúdená k zániku.

Preto hovoríme 3x ÁNO!