Netrhajme dejinné súvislosti

Lucia Palúdzka
22.12.2014 7 202 archív

Na Slovensku sa dlhodobo potuluje a šíri demagógiu dokument s hanlivým názvom Felvidék – Horná zem o presídlených rodinách v rámci výmeny obyvateľstva v povojnových rokoch. Ide o vysoko sofistikovaný film vyvolávajúci dojem o „historickej krivde“ páchanej na maďarskej menšine na Slovensku a vytvárajúci zo Slovákov obraz nepriateľa.

Snímka Vladislavy Plančíkovej vydáva svedectvo o tom, ako sa z presídlených Slovákov stávajú Slováci s maďarskou národnosťou (pravdepodobne je to prípad aj autorky filmu) a z vysídlených rodín z

Plagát vyzývajúci na repatriáciu Slovákov z Dolnej zeme.

južného Slovenska Maďari s maďarskou národnosťou. Takúto filmovú tvorbu sme podporili prostredníctvom RTVS a Audiovizuálneho fondu, dokument získal ocenenie v Maďarsku, ale aj na Slovensku.


Dojemné prehliadanie terorizovania Slovákov

Film chce navodiť dojem objektivity, ale iba trochu a potichu, a to je ešte horšie. Zvádza k domnienke, že vysídlenie obyvateľstva z juhu štátu bolo bezpríčinné a že utrpenie slovenských rodín vo vtedajšom Maďarsku počas povojnového národnostného útlaku je zanedbateľné, a teda neporovnateľné s rodinami maďarskej menšiny počas presídľovania. Výpovede slovenských presídlencov vypovedajúcich  o národnostnom útlaku v Maďarsku akosi zanikajú v utrpení vysťahovaných rodín, v diskusii chýbajú Slováci s národným cítením ako protiváha sebavedomého maďarstva.

Slováci za fašistického Horthyho režimu trpeli kvôli národnostnému útlaku. Slovenských nádenníkov na panstvách a v iných oblastiach života vysmievali, urážali a ponižovali. Mládež bola v organizácii Levente vychovávaná k nenávisti voči Slovákom, deti boli v školách násilne pomaďarčované. Peter Zelman spomína: „Museli sme všade hovoriť po maďarsky. Na škole nás zahriakli: Čo zase rozprávaš po slovensky, kde máš ty svoju vlasť? Veď vy nemáte ani svoju vlasť! Vo štvrtom ročníku pitvarošskej školy Kálmán Bérczi priniesol mapu veľkého Uhorska. Ukazoval na ňu a povedal: Toto všetko ste nám ukradli a ukazoval na Slovensko. Sedmohradsko zase Rumuni ukradli a južné časti Juhoslávia. Ale my na to nezabudneme a budeme o to bojovať!” --------------------------------------------------------------------------


Ako to vtedy bolo

Isteže, vysídľovanie príslušníkov maďarskej menšiny prebiehalo častokrát za dramatických okolností. Avšak príčiny a pozadie tejto udalosti dokladajú nielen dobové dokumenty, ale aj výpovede a pamäte našich starých rodičov. Tie si so sebou živo nesú potomkovia slovenského juhu.

Ústne podávaná pamäť z generácie na generáciu vypovedá o mienke a názoroch maďarskej menšiny počas medzivojnového, vojnového  a povojnového obdobia. Verejným tajomstvom boli ich súhlasné názory s maďarskou politikou pri obsadení južného Slovenska počas Viedenskej arbitráže.

-------------------------------------------------------------------------- Článok z decembrového čísla Práva Národa. Objednaj si papierovú formu našich novín a staň sa našim čitateľom. --------------------------------------------------------------------------

V Ústave pamäti národa je archivovaný filmový dokument nakrútený  na slovenskom juhu zachytávajúci výpovede svedkov z obdobia výstavby československého pohraničného opevnenia rokoch 1935 -1938. Dedinčania, ktorí na vlastné oči sledovali stavbu opevnení sami priznávajú ako veľmi očakávali maďarské „oslobodenie“, ale keď prišlo, obanovali.

Upútavka RTVS na dokument Felvidék - Horná zem, alebo ako Maďari vykladajú Slovákom ich vlastnú históriu. O zverstvách Maďarov voči Slovákom, počas trvania Viedenskej arbitráže, sa taktne pomlčalo.

Po porážke fašizmu sa na slovenskom juhu počas výmeny obyvateľstva veľmi rýchlo menili nadávky na srdcervúce kvílenie: „Ja lovák, ja lovák, tu chcem žiť!“

To, že spomenutý film s hanlivým názvom okamžite získal ocenenie v Maďarsku len potvrdzuje, ako v ňom dominuje maďarské martýrstvo. Na Slovensku získal cenu len nedávno, aj to za kurióznych okolností.


Horná zem po slovensky

Nadácia Tatra banka udelila ocenenie nie však za film s názvom Felvidék – Horná zem, ale za film pod názvom Horná zem. Aspoň tak sa to píše v tlačovej správe a na webovej stránke Nadácie. V Nadácii asi úradoval tlačový škriatok alebo žeby cena bola udelená len za „slovenskú“ časť filmu? Ťažko veriť tomu, že prvá časť názvu bola vynechaná omylom.

V každom prípade, výmena obyvateľstva, resp. vysídlenie obyvateľstva z južného Slovenska do Maďarska malo svoje príčiny. Pre správne pochopenie dejinných súvislostí a našej historickej pamäte nikdy nesmieme oddeľovať dôsledky od svojich príčin, tak je treba chápať aj výmenu obyvateľstva v štyridsiatych rokoch.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.