Oklieštené referendum

Julián Orlický
05.11.2014 4 092 archív

Ústavný súd Slovenskej republiky nedávno rozhodol o otázkach referenda Aliancie za rodinu, tri z nich odsúhlasil a jednu, tú najdôležitejšiu, označil za protiústavnú.

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)? (túto otázku ÚS neschválil)

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Iba povrchná kritika nestačí

Aliancia za rodinu a státisíce občanov Slovenska, ktorí podpísali petíciu, boli iste sklamaní a rozčarovaní týmto krokom Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý v podstate do budúcnosti schválil registrované partnerstvá proti vôli väčšiny Slovákov.

Žijeme v politickom systéme, ktorý naši ctení politológovia z 3. sektora nazývajú liberálnou demokraciu. Žiaden politik súčasných parlamentných strán sa principiálne nestavia voči tomuto nastaveniu spoločnosti, ak áno, tak len povrchne kritizuje jeho zákonité prejavy. Ani politici, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu na ňom nevidia v podstate nič zlé.

Ľavobočkovia od Sorosa

Každý kresťan katolík, je povinný takýto systém, ktorého základom je osvietenský sekularizmus principiálne odmietnuť bez ohľadu na následky, ktoré z tohto postoja hrozia. Veľká francúzska revolúcia je pozemskou kópiou odporu Lucifera proti Bohu, je to vzbura človeka voči Božiemu poriadku, akékoľvek myslenie postavené na jej základe je od počiatku chybné a lživé. Je omylom označovať toto myslenie za slobodu, pretože „sloboda“ od tradičných hodnôt, od Boha,

Slovenské Hnutie Obrody adresovalo Konferencii biskupov Slovenska otvorený list v ktorom biskupov žiadame, aby iniciovali petíciu za vypísanie referenda s cieľom ukotvenia manželstva, výslovne ako zväzku medzi mužom a ženou, priamo do Ústavy SR.

je v skutočnosti najhorším otroctvom, kde je človek sám svojím väzniteľom. Liberálna demokracia je posledným potomkom línie režimov a ideológií postavených na ľudskej svojvôli voči objektívnemu Božiemu poriadku. Jej priamym predchodcom je komunizmus, preto môžeme s menším nadsadením povedať, že politológovia zo Sorosových nadácií, historici – ideológovia z SAV za bývalého režimu často pracujúci na vysokých pozíciách v byrokratickom aparáte, sa po Nežnej revolúcii vôbec nezmenili. Napriek zdanlivému rozporu existuje spoločný menovateľ všetkých potomkov, ľavobočkov osvietenstva, je ním antikresťanstvo, odpor voči všetkému národnému a rodine.

 

Kiska pod papučou USA

Je skutočne naivné domnievať sa, že zákonodarná, súdna a výkonná moc v systéme liberálnej demokracie bude napomáhať presadzovaniu Božieho poriadku, inak povedané tradičných hodnôt do spoločnosti. Ešte väčšia trúfalosť bolo toto očakávať od novozvoleného prezidenta Andreja Kisku, ktorý bol evidentne od začiatku naviazaný na hlavné sídlo pokrivenej slobody, Spojené štáty americké a bol pod papučou našich svetoobčanov.

Napriek tomu je nesprávne odsudzovať referendum Aliancie za rodinu ako zbytočné s tým, že sa nič nezmení. Každá občianska aktivita smerujúca proti modernej dekadencii má svoj zmysel a význam.

 

Kresťania, budíček

Referendum však musí byť súčasťou spoločenského pohybu, aktivity, ktorá okrem uzákonenia konkrétnych otázok žiada zmenu celej paradigmy spoločnosti, štátu, v ktorom žijeme. Náš relatívne málopočetný národ má veľký dar, môže sa inšpirovať svojimi historickými osobnosťami, ktoré ho v minulosti viedli a v rozhodujúcich chvíľach dejín zachránili jeho existenciu. Sled týchto Slovákov môžeme vidieť od Bernoláka cez Štúra, Rázusa, Štefánika, Hlinku až po nášho prezidenta Tisa. Naše mediálne elity a mnohé mimovládne organizácie s nevôľou sledujú rozmáhajúcu sa činnosť, ktorá nadväzuje na odkaz našich predkov. Vedia, že ako náhle sa kresťania prebudia, prestanú veriť ich systému, začnú požadovať demontáž bruselskej byrokracie, sekularizmu, neobmedzeného liberalizmu, hrozia im krušné chvíle.

Rozhodnutie Ústavného súdu SR by mohlo byť míľnikom, aby sa márnotratní synovia Slovenska vrátili k odkazu svojho duchovného otca, Andreja Hlinku, Za Boha a národ.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------