Halloween treba spáliť v spaľovni kultúrneho odpadu

Kliment Uhrecký
02.11.2014 6 911 archív

Posledné októbrové dni boli spojené s prípravou na sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Odkedy je kresťanstvo prítomné na našom území, pripomíname si tieto sviatky. Ich príprava bola vždy spojená a akýmsi tichom a pietou, ktoré mali vytvárať pokojnú atmosféru pri tichom plápolaní sviec v podvečernom tichu. Koncom osemdesiatych rokov nám túto typickú dušičkovú atmosféru narušila invázia neslovanského a nekresťanského zvyku, ktorý sa ako rakovina šíri po celom svete.

Predkresťanský keltský sviatok Semhain vyznačujúci sa zabíjaním detí pretláčajú infantilné učiteľky materských škôlok ako milú zábavu spojenú s vyrezávaním tekvičiek.

Ide pôvodne o starý keltský sviatok Samhain, známy ešte z predkresťanských čias. Bol spojený s oslavou kultu mŕtvych, kliatbami a čo je najhoršie - s ľudskými obetami. Kvaky so sviečkami z ľudského tuku a stali symbolom oslavy Zla ako princípu. V USA kvaky nahradili tekvice a miesto sviečok z ľudského tuku sa začali pri satanistických obradoch používať obyčajné sviečky z vosku. Princíp ale zostal ten istý.

 

Obeta nevinného detského tela

Aj hrôzostrašná kliatba z keltských dôb sa zmenila na jemnejšiu hrozbu. „Dobrotu alebo nezbedu!“ tieto slová sú iba modifikáciou kliatby starých keltských druidov z predkresťanských čias „Dar alebo zlorečenie!“. Ak niekto nedal druidom dar, prekliali jeho a jeho rodinu. To znamenalo v temnom pohanskom dávnoveku vyobcovanie zo spoločenstva, v ktorom temní druidi mali veľkú moc. Tak okrem vypaseného dobytku museli ľudia odovzdať druidom nevinné deti i pekné panny. Tie boli druidami často zneužívané (aj sexuálne) a potom na povozoch ako živé fakle upálené za sprievodu spevov a tancov morálne zvrhlých druidov.

Hriech duše sa dal podľa smilného pohanského kultu nahradiť iba obetovaním nevinného detského a panenského tela. To malo nasýtiť túlajúce duše mŕtvych, ale hlavne chlipné túžby zvrhlých druidov. A potom, aby obete sexuálneho násilia neprehovorili, boli upálené.

Tento pohanský zvyk takmer zanikol. Potomkovia starých Keltov - írski vysťahovalci v USA však oživili jeho tradíciu v novej vlasti. No a samozrejme ziskuchtiví obchodníci v USA a podnikatelia sa veľmi rýchlo ujali tohto vzkrieseného pohanského nezmyslu a začali na ňom bohatnúť. Sviatok určite imponoval aj mnohým šialencom z rôznych ezoterických spoločenstiev a siekt a postupne dostal takú podobu, ako ho poznáme dnes.

 

Vraj sloboda

Aj my Slovania máme svoju mytológiu. Poznáme ju iba z fragmentov, ale zmienku o tomto obrade v nej nenájdeme. Je to pre nás prvok cudzí, dôsledok nezdravej akulturácie a kultúrneho imperializmu USA. O to viac je zarážajúce jeho násilné šírenie. Mnohé učiteľky na základných a stredných školách si na tomto sviatku budujú svoju kariéru (prilepšiť si k svojmu slabému platu). Miesto pionierskych schôdzok sa rozhodli organizovať halloweenské alebo tekvicové party pre žiakov!

Tzv. Helloweenske večierky v slovenských škôlkach sú veľmi často spojené s predvádzaním masiek, vyrezávaním tekvíc s podobami duchov s hrôzostrašnými pohľadmi, veštením a okultnými tancami. Na prvý pohľad nevinná zábava je ale propagovaním satanistických rituálov a okultizmu.

Deti nevedia, čo robia. Robia to z nevedomosti. Takzvané učiteľky ale veľmi dobre vedia, čo robia. Ženú duše nevinných detí do útrob pekla a okultizmu. A to v duchu multikultúrnej spoločnosti a tolerancie. Vraj je sloboda. Ale moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda iného! Kto rešpektuje slobodu kresťanov a národne založených občanov nášho štátu? Vedia rodičia detí, čo ich deti v škole oslavujú? Varujú duchovní kresťanských cirkví rodičov a žiakov pred nástrahami halloweenských osláv? Alebo v duchu tolerancie a znášanlivosti mlčia?

Rodič, ktorý púšťa svoje dieťa na takúto dekadentnú oslavu smrti a Zla, by mal vedieť, že koná protikresťansky a aj protinárodne! Ignorujme preto tieto americké pseudosviatky, z ktorých Halloween je ten najodpornejší a najnebezpečnejší! Halloween je ako hnisavý vred, ktorý ničí zdravé telo slovenského národa.

Uctime si našich predkov sviečkou na pomníku, nie v tekvici!

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.