Nešťastný Richtársky kódex

Lucia Palúdzka
10.10.2014 3 156 archív

Predsedníctvo Slovenskej národnej strany schválilo takzvaný Richtársky kódex, čo sú morálne a hodnotové pravidlá, pre národniarskych kandidátov na post primátora alebo starostu. Chce sa SNS týmto kódexom ulakomiť na hlasy príslušníkov maďarskej menšiny?

Každodenné ponižovanie Slovákov na svojom vlastnom území je umocňované ľahostajnosťou slovenských (národných) politikov, ako aj prístupom samospráv a úradníkov maďarskej národnosti, ktorí si zákony vykladajú po svojom. Nie zriedkavým javom je dehonestácia slovenských štátnych symbolov, či vyvesovanie maďarskej a sikulskej vlajky.

Richtársky kódex v druhom bode hovorí, že u richtára nemá miesto žiadna diskriminácia ohľadom veku, pohlavia, etnickej príslušnosti, či farby pleti. V konečnom dôsledku táto prísaha znamená diskrimináciu Slovákov na svojom vlastnom území. Ak si myšlienku diskriminácie preložíme do praxe, znamená to, že takýto richtár by mal v obci, kde žijú aj príslušníci národnostnej menšiny poskytnúť im práva podľa zákona.

Dnes, v dobe, keď na juhu SR primátori a starostovia s väčšinovým obyvateľstvom maďarskej menšiny už majú obsadené samosprávy, držia v rukách všetku moc a peniaze v regiónoch, keď je potrebné prejaviť maximálne sebavedomie, istotu a hrdosť, vyslať signál o ignorovaní a odmietaní vymyslenej diskriminácii akýchkoľvek menšín, SNS chtiac-nechtiac takýmto Richtárskym kódexom nie deklaruje rovnocennosť majority s menšinami, ale nadradenosť menšín z hľadiska etnicity. Som si istá, že naši menšinoví spoluobčania sú maximálne spokojní s národniarskym dielom. A spokojnosť prináša sebavedomie a motiváciu k ďalším požiadavkám, nárokom a nadprávam.


Keď sa rovnocennosť rovná nadradenosti

Dnešné chápanie diskriminácie národnostných menšín (najmä zo strany menšín, vlády, EÚ a takéto chápanie je už zafixované aj v ľuďoch) je v podstate ich rovnocenné a tým nadradené postavenie nad majoritou štátu z hľadiska etnicity. Ak ich teda nemá richtár „diskriminovať“, bude ich musieť uprednostňovať. Podľa nich sú menšiny „diskriminované“ na juhu, lebo nemôžu rovnocenne používať svoj menšinový jazyk so štátnym jazykom, „musia“ sa asimilovať, lebo nemajú svoje menšinové samosprávy, úplne vymiznú, pokiaľ nebudú mať územnú autonómiu. Pod vplyvom zmasakrovanej súdnosti mnohých z nás sú snáď richtári naozaj schopní držať sa ako nevinné hoviadka tohto kódexu do bodky.  Alebo sa hádam SNS chce ulakomiť aj na našich spoluobčanov cudzej národnosti? Na to nech rýchlo zabudne, oni nie sú my. Mimochodom, ak sa našim príslušníkom už začína pozdávať rétorika SNS, naozaj niečo nie je v poriadku.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.