Mať svoj štát znamená život...

Róbert Švec
30.07.2014 12 204 archív

V júli sme oslávili výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl 1992). V médiách a hlavne v televíziách, ktoré vysielajú na Slovensku, som zaregistroval minimum normálnych správ o tomto výročí. S údivom som si pozrel správu, ktorú odvysielala TA3. Hlavným protagonistom bol kontroverzný politológ Miroslav Kusý.

Kusý bol začiatkom 90. rokov minulého storočia jedným z hlavných odporcov obnovenia slovenskej štátnosti a aj dnes obhajuje politiku čechoslovakizmu. Vzhľadom na jeho minulosť, som sa v podstate ani nečudoval tomu, čo televízia odvysielala. Miroslav Kusý okrem iného skonštatoval, že prijatie deklarácie bola vyložená provokácia nacionalistov a že politici rozdelili štát bez referenda. To sú slová malého človeka a nemyslím tým vzrastom. Ak to politológ Kusý stále nechápe, tak sa mu to pokúsim v krátkosti vysvetliť.

 

Videnie sveta podľa Kusého

Argumentuje tým, že vyhlásenie deklarácie bola provokácia. Ak by sme prijali takéto videnie sveta podľa Kusého, tak potom by sme za provokáciu museli pokladať všetky emancipačné prejavy národov a spoločenstiev, vrátane prijatia Deklarácie nezávislosti USA. Pokiaľ ide o referendum, s veľkou obľubou sa tohto pojmu chytajú odporcovia slovenskej štátnosti. Ale otázka znie, koľko štátov na svete vzniklo na základe referend a koľko štátov na svete vzniklo na základe rozhodnutia reprezentantov národa? A či sa zjednotilo Nemecko v roku 1871 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia nemeckej elity? A či vznikla ČSR v roku 1918 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia predstaviteľov Slovákov a Čechov? A posledný príklad. Rozpad bývalého Sovietskeho zväzu. Koľko štátov vzniklo na jeho troskách? A v koľkých týchto štátoch prebehlo celonárodné referendum o budúcnosti jednotlivých národov a v koľkých rozhodli politické elity o vzniku štátov „bez mandátu“ od občanov?

Rozhľadený a inteligentný človek chápe súvislosti dejín, a malému (nie vzrastom) zakomplexovanému človeku je to márne vysvetľovať, pretože on to nepochopí nie preto, že by jeho argumenty boli správne a silné, ale preto, lebo nechce pochopiť.

 

Vznik štátu v hodine dvanástej

Jedno je isté. Ak by sme dnes nemali svoj štát, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia. Vážim si všetkých ľudí, umelcov, politikov, ako aj občianskych aktivistov, ktorí začiatkom 90. rokov bojovali za obnovenie slovenskej štátnosti. Ďakujem, statočné ženy a muži Slovenska. Vďaka vám máme náš štát - II. Slovenskú republiku.

--------------------------------------------------------------------------

Knižný tip: Svedecká výpoveď Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom. OBJEDNÁVAJTE TU. Svedecká výpoveď arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 6. januára 1947 v politickom retribučnom procese s prezidentom a kňazom Dr. Jozefom Tisom bola podľa jeho vyjadrenia pre neho zásadnou a rozhodujúcou. Dňa 11. januára 1947 Dr. Tiso pred súdom vyhlásil: „Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeťku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces pre mňa skončený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kňazskej“ Dr. Tisovi išlo predovšetkým o posúdenie jeho konania z hľadiska kresťanskej morálky a to bolo pre neho priaznivé. Táto publikácia chce upozorniť na význam svedeckej výpovede arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku, ktorá vošla do slovenských dejín ako významný dokument o prvej Slovenskej republike a jej prezidentovi. Ďalším cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s biografiou arcibiskupa, aby sa vytvoril objektívny obraz o tejto významnej cirkevnej i občianskej osobnosti, ktorú spracoval Prof. Viliam Judák.