Kedykoľvek sa vám môžeme pozrieť priamo do očí

Róbert Švec
30.05.2014 4 309 archív

Pred niekoľkými mesiacmi som v rozhovore pre mesačník Extra plus povedal, že rozhodnutie založiť Slovenské Hnutie Obrody považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Toto rozhodnutie sme prijali pred 10 rokmi.

Rozhodnutie založiť Slovenské Hnutie Obrody som urobil spolu s niekoľkými mojimi najbližšími spolupracovníkmi, ktorí sa rozhodli založiť a následne formovať organizáciu, ktorá presvedčí Slovákov,

Úlohou SHO je znovu zapáliť oheň hrdosti v srdciach všetkých Slovákov. Zapáliť v nich túžbu po vlastnom rozhodovaní o svojom osude. Zbaviť slovenský národ pocitu bezmocnosti a odovzdanosti.

že ochrana a podpora tradičných a normálnych hodnôt môže byť a musí byť postavená na zodpovedných aktivitách. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo naše hnutie 24. mája 2004. Pre mňa to bol deň, kedy som si uvedomoval, že sme vykročili na neľahkú, ale našu, úspešnú cestu.

Áno, nebojím sa povedať, že 10-ročný príbeh SHO je úspešným príbehom. Začiatky neboli ľahké, museli sme prekonávať počiatočnú nedôveru Slovákov, ktorí si mysleli, že sme opäť ďalší, ktorí sa chcú nabaliť, a po ich chrbte sa vyškriabať hore. Museli sme prekonať mediálne snahy, ktorých cieľom bolo ľuďom nahovoriť, že síce sme SHO, ale máme blízko k tým, alebo oným. Počiatočné prekážky sme prekonali a dnes stojí na slovenskej spoločenskej scéne hrdé, sebavedomé a čo je dôležité, aktívne Hnutie, ktoré vie čo chce a vie ako to dosiahnuť.

Devínske oslavy 1150. výročia prichodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Takmer všetci z vás, vážení čitatelia, poznáte našu prácu, aktivity, snaženie a preto sa nebudem rozpisovať na tomto mieste o všetkých aktivitách, ktoré organizujeme. Spomeniem tri hlavné projekty, ktoré, a to si dovolím povedať, robia našu organizáciu jedinečnou na Slovensku. Ide o projekty Právo Národa, Vlastenec.sk a Staráme sa.


Mesačník Právo Národa

sme začali vydávať v čase, kedy ešte neexistovalo Slovenské Hnutie Obrody. Vydávali sme ho ako skupina mladých vlastencov, ktorí už v roku 2001 pochopili, že priestor v hlavnom mediálnom prúde je pre nás cesta zarúbaná a preto je potrebné informovať Slovákov prostredníctvom alternatívnej cesty a tou alternatívnou cestou sa stal aj mesačník Právo Národa. Som rád, že môžem konštatovať, že Právo Národa si vybudovalo dostatočne veľkú čitateľskú základňu a rady čitateľov sa stále rozrastajú.


Internetový obchod Vlastenec.sk

je originálnym projektom na Slovensku, ktorý ponúka možnosť každému Slovákovi, ktorý má záujem na verejnosti prejaviť hrdosť na Slovensko, aby mal vo svojom šatníku oblečenie so slovenskou tematikou. Niekoľkoročné úspešné fungovanie projektu Vlastenec.sk je dôkazom toho, že Slováci majú záujem sa verejne hlásiť k našej vlasti.


Projekt Staráme sa,

vďaka ktorému pomáhame sociálne slabým rodinám, je aktivitou, ktorá dokazuje, že aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí naozaj cítia sociálne a ich pomoc, či už formou potravín, drogérie, alebo sponzorských príspevkov sa dostáva každý mesiac do slovenských rodín, ktoré našu pomoc potrebujú. Je to výborný pocit vedieť, že ľudia chcú pomáhať a dokazujú to skutkami.

Slovenské Hnutie Obrody získava čoraz väčšiu popularitu a sympatie verejnosti a pred nami je otázka, ktorú si pýta zo dňa na deň čoraz viac ľudí. Plánuje SHO vstúpiť do vysokej politiky? Vždy, keď počujem túto otázku, poteším sa, pretože si uvedomujem, že už pre veľkú skupinu občanov začína byť naše Hnutie alternatívou voči súčasnému dekadentnému a skorumpovanému systému. Priznám sa, že pred pár mesiacmi som na takto položenú otázku odpovedal diplomaticky, ale dnes už odpovedám jasne. Otázka nie je či, ale kedy SHO vstúpi do vysokej politiky. Uvedomujeme si, že zmeniť veci v našom štáte môžeme iba vtedy, ak sa budeme podieľať na moci, lebo iba tá nám dáva možnosti a priestor realizovať našu víziu nového a silného Slovenska, v ktorom každý Slovák a lojálny občan našej vlasti bude vedieť, že žiť a pracovať čestne sa oplatí, pretože Slovenská republika tu musí byť v prvom rade pre čestných, pracovitých a lojálnych občanov.

Blíži sa deň, kedy pred vás predstúpime a požiadame vás, aby ste nám odovzdali svoje volebné hlasy a tak prostredníctvom vás a vďaka vám vstúpime do politiky. Keď ten deň nastane, predstúpime pred vás hrdo, odhodlane, ale s pokorou. Predstúpime pred vás ako tím ľudí, ktorý má za sebou už konkrétne výsledky práce a naše sľuby si budete môcť porovnať s našou niekoľkoročnou prácou. Všetkým sa vám chcem poďakovať za vašu doterajšiu podporu a pomoc, ktorú nám prejavujete každý deň, veľmi si to vážim.

Za nami je prvých 10 rokov nášho hnutia a pred nami sú ďalšie roky tvrdej a poctivej práce na konci ktorej bude silné a úspešné SHO, ktorého reprezentanti sa vám budú môcť kedykoľvek pozrieť priamo do očí.

--------------------------------------------------------------------------

Knižný tip: Svedecká výpoveď Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom. OBJEDNÁVAJTE TU. Svedecká výpoveď arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 6. januára 1947 v politickom retribučnom procese s prezidentom a kňazom Dr. Jozefom Tisom bola podľa jeho vyjadrenia pre neho zásadnou a rozhodujúcou. Dňa 11. januára 1947 Dr. Tiso pred súdom vyhlásil: „Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeťku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces pre mňa skončený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kňazskej“ Dr. Tisovi išlo predovšetkým o posúdenie jeho konania z hľadiska kresťanskej morálky a to bolo pre neho priaznivé. Táto publikácia chce upozorniť na význam svedeckej výpovede arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku, ktorá vošla do slovenských dejín ako významný dokument o prvej Slovenskej republike a jej prezidentovi. Ďalším cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s biografiou arcibiskupa, aby sa vytvoril objektívny obraz o tejto významnej cirkevnej i občianskej osobnosti, ktorú spracoval Prof. Viliam Judák.