Poďme vlastnou cestou

Pavol Privalinec
30.04.2014 15 039 archív

K desiatemu výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie.

Pamätáte si na toho extravagantného pána s nožom v ruke z predvolebného klipu z deväťdesiatych rokov? Hovoril, že vstup nepripravenej transformujúcej sa krajiny do Európskej únie bude mať závažný ekonomický dopad. Doslova tvrdil, že ide o kriminálne šialenstvo.

Vstup Slovenska do EÚ, sprevádzaný podozrením z manipulácie referenda, dzurindovsky poctivo prehlušili hrkalky tmavomodrých kalkulačiek na konci prvej päťročnice. „Krásny” míľnik a ešte krajšie fiktívne heslá o menení meny a nie ceny.

Dnes, desať rokov po vstupe Slovenska do EÚ nikto na Slovensku nevie, vrátane ministra financií SR, koľko do EÚ odvádzame a koľko z nej reálne získavame. Zničený priemysel a potravinárstvo z nás spravili bezbrannú kolóniu, ktorá za poslušnosť dostane múku a cestoviny.

Postavenie európskeho máju nám prosperitu neprinieslo. Je najvyšší čas stavať ten náš, slovenský. 

Akýkoľvek čin, či zmena, začína v myšlienke. Hovorí sa, že ak človek chce, pohne aj zemeguľou, len musí nájsť
pevný bod. Slováci prežili Turka, Maďara, Čecha i boľševika, nejaká Európska únia nás nepoloží. Dnes tu je,
zajtra zase nie. Buďme si sami sebe oporou a keď bude treba a Boh dá i tou zemeguľou raz pohneme.

--------------------------------------------------------------------------

Knižný tip: Svedecká výpoveď Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom. OBJEDNÁVAJTE TU. Svedecká výpoveď arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 6. januára 1947 v politickom retribučnom procese s prezidentom a kňazom Dr. Jozefom Tisom bola podľa jeho vyjadrenia pre neho zásadnou a rozhodujúcou. Dňa 11. januára 1947 Dr. Tiso pred súdom vyhlásil: „Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeťku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces pre mňa skončený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kňazskej“ Dr. Tisovi išlo predovšetkým o posúdenie jeho konania z hľadiska kresťanskej morálky a to bolo pre neho priaznivé. Táto publikácia chce upozorniť na význam svedeckej výpovede arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku, ktorá vošla do slovenských dejín ako významný dokument o prvej Slovenskej republike a jej prezidentovi. Ďalším cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s biografiou arcibiskupa, aby sa vytvoril objektívny obraz o tejto významnej cirkevnej i občianskej osobnosti, ktorú spracoval Prof. Viliam Judák.