Privatizácia vody napriek protestu miliónov ľudí pokračuje

Lucia Palúdzka
22.04.2014 7 477 archív

Podzemná voda je najvhodnejší zdroj pitnej vody. Na Slovensku je jej toľko, že by postačila pre 15 miliónov ľudí. Práve preto sa môže stať predmetom rôznych špekulácií.

Ako súkromné koncerny zarábajú na vode

Jean-Luc Touly pracoval dlhé roky v spoločnosti Veolia. O nečestných praktikách, korupcii, neprehľadnom účtovaní, na konci ktorých je trvalé zvyšovanie cien vody pri znižovaní údržby siete a často aj kvality vody, napísal knihu. Veolia mu ponúkla milión eur, aby knihu stiahol, pretože si uvedomovala, že proces by knihe dal neželanú publicitu. Touly odmietol.

Film Voda zarába odhaľuje nečestné praktiky firiem ako Veolia a Suez a konštatuje celosvetový trend návratu správy vody do obecných rúk. Je to jediný spôsob, ako dlhodobo udržať kvalitu vody a hlavne stimulmi pomáhať znižovať znečistenie vody už pri zdroji. Toto znečistenie je spôsobené najmä priemyselným poľnohospodárstvom, používaním pesticídov a používaním nešťastných geneticky modifikovaných plodín.

Dokument dodnes videlo viac ako 2 milióny ľudí. Stoja za ním stovky angažovaných ľudí, aktivistov a občianskych iniciatív, bojujúcich proti súkromným záujmom „vodných" koncernov. Film nedávno získal Cenu nadácie Immanuela Kanta 2014. Nadácia udeľuje cenu od roku 2004. Chce ňou uznať a oceniť spoločenské angažovanie, v prospech občanov konajúcich v duchu slobody slova, otvorených informácií a občianskej odvahy.

 

Privatizácia vody napriek protestu miliónov ľudí pokračuje

Odborníci OSN odhadujú, že v najbližších 15 rokoch zásoby pitnej vody na jedného obyvateľa našej planéty môžu klesnúť o jednu tretinu. Slovensko má však v rámci európskeho priestoru absolútne najviac využiteľných množstiev podzemných vôd. Na Slovensku je jej toľko, že by postačila pre 15 miliónov ľudí. Podzemné vody u nás sú dominantným zdrojom pitnej vody. Tie majú lepšiu kvalitu, k čomu prispela aj výstavba vodného diela Gabčíkovo, nižšie náklady na ich úpravu, nízku pravdepodobnosť ich znečistenia a dostatok prírodných zdrojov podzemných vôd. Takéto bohatstvo máme najmä na našom Žitnom ostrove. Je to asi 46% celkového množstva podzemných vôd na Slovensku.  

Viac ako 1,8 miliónov občanov z 11 krajín svojim podpisom protestovalo proti tomu, aby sa povinnosťou výberových konaní spustila privatizácia komunálnych vodární. Pod tlakom iniciatívy EÚ deklarovala, že sa vzdala smernice o koncesiách pre vodu.

-------------------------------------------------------------------------- KRAJINA NA PREDAJ? - Politická elita zodpovedná za vyjednávanie podmienok vstupu Slovenska do Európskej únie nezadefinovala poľnohospodársku pôdu ako národné bohatstvo, tak ako to urobili okolité štáty a preto sa pôda stane objektom obchodovania. Je iba na nás, či podobný diletantský krok pripustíme aj pri bohatých vodných zdrojoch, ktorými naša vlasť disponuje. --------------------------------------------------------------------------

Dokument Slovenskej akadémie vied o vodstve na Slovensku.

Primitívne nás klamú. Iné hlásajú a iné robia

Europoslanec Jaroslav Paška upozornil, že: „Zamestnanci bruselskej exekutívy sa čoraz viac stávajú predĺženou rukou súkromných investorov, ktorých požiadavky a záujmy potichu zapracúvajú do európskych predpisov. Kašľú pritom na svoju povinnosť, vykonávať prácu tak, aby bola na prospech občanov EÚ. Potvrdzuje to aj správanie sa Európskej komisie k problematike vody, po vyhlásení OSN prístupu k vode a sanitácii za všeobecné ľudské právo, ako aj po úspešnom zozbieraní podpisov občianskou iniciatívou „RIGHT2WATER“. Výrokmi predstaviteľov navonok deklaruje úmysel uvedeným požiadavkám OSN rovnako, ako občianskej iniciatíve vyhovieť. V reálnom živote však bruselská administratíva pokračuje v presadzovaní privatizácie vodárenských zariadení. Privatizácia vody v pozadí volieb stále pokračuje.

Aký bude ďalší vývoj v prístupe k vode v Európe, ale aj u nás, budeme rozhodovať aj my v májových voľbách do Európskeho parlamentu.

--------------------------------------------------------------------------

Knižný tip: Svedecká výpoveď Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom. OBJEDNÁVAJTE TU. Svedecká výpoveď arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 6. januára 1947 v politickom retribučnom procese s prezidentom a kňazom Dr. Jozefom Tisom bola podľa jeho vyjadrenia pre neho zásadnou a rozhodujúcou. Dňa 11. januára 1947 Dr. Tiso pred súdom vyhlásil: „Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeťku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces pre mňa skončený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kňazskej.“ Dr. Tisovi išlo predovšetkým o posúdenie jeho konania z hľadiska kresťanskej morálky a to bolo pre neho priaznivé. Táto publikácia chce upozorniť na význam svedeckej výpovede arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku, ktorá vošla do slovenských dejín ako významný dokument o prvej Slovenskej republike a jej prezidentovi. Ďalším cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa s biografiou arcibiskupa, aby sa vytvoril objektívny obraz o tejto významnej cirkevnej i občianskej osobnosti, ktorú spracoval Prof. Viliam Judák.