Mojich sedem divov

Ľuboš Držík
09.04.2014 7 892 archív

Čo je div? Je to nejaký zvláštny architektonický výtvor, či vzácne umelecké dielo? Určite je to niečo veľkolepé, zvláštne a výnimočné! V tomto ponímaní môže byť divom aj nejaký človek, osobnosť,  ktorá sa svojím životom stala výnimočnou, zvláštnou a možno povedať aj veľkolepou. Osobnosťou je každý človek, ktorý dokáže pozitívne zaujať mnohých, ovplyvňovať myslenie ľudí a vytvárať tak verejnú mienku, formovať národ. Takéto osobnosti pozná aj história nášho národa a dokonca vďaka nim náš národ prešiel aj do súčasných moderných dejín. Mojich sedem divov bude teda sedem výnimočných osobností, ktoré som spoznal pri odhaľovaní minulosti nášho národa.

1. Jozef Tiso

Mojím prvým divom je prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. Aj vďaka jeho úsiliu a odvahe sme mali svoj prvý samostatný Slovenský štát. Ako sám hovorieval, hlavným cieľom nie je len vytvoriť štát, pretože štát ma byť len akýmsi prostriedkom, ktorý má slúžiť k tomu, aby zoceľoval slovenský národ. V týchto jeho myšlienkach sa zračí jeho veľká láska k slovenskému národu, ktorá ho motivovala dokonca aj vo chvíľach najväčšieho utrpenia, kedy sa obetoval a zomrel za svoj národ, za svoju vlasť. Bol osočovaný a neprávom odsúdený na smrť.

Mnoho ľudí mu dodnes krivdí, oklamaní neobjektívnym posudzovaním kritického obdobia druhej svetovej vojny. Najčastejší argument proti jeho osobe je najmä vyznamenávania nemeckých vojakov. Prečo teda Dr. Tiso, prezident a katolícky kňaz, po slávnostnej omši vyznamenával nemeckých vojakov? Čo ho viedlo k tomu, aby podnikol tento krok, ktorý je mnohými hodnotený ako jeho najväčší politický prešľap a za ktorý bol potom aj odsúdený, ako za zradu na Povstaní? Nuž urobil to jedine a len preto, aby tým mohol vyvážiť zachránené ľudské životy a dokázal odhovoriť Höffleho od jeho krutých zámerov represálií na slovenskom obyvateľstve. „Ďakujem Bohu, lebo mi tými niekoľkými plieškami umožnil zachrániť životy a hodnoty, na vytvorenie ktorých sa trápili generácie a ak by boli zničené, na ich náhradu by sa museli trápiť ďalšie generácie. Mám čisté svedomie a som v duši rád, lebo sa mi podarilo zachrániť od zbombardovania a zničenia mestá Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno, oslobodiť 300 ľudí od zastrelenia a zabrániť odtransportovaniu 15 000 povstalcov,“ dodnes znejú jeho slová v našich archívoch.

2. Andrej Hlinka

Andreja Hlinku, môj druhý div na ceste spoznávania osobností nášho národa, považujeme za otca slovenského národa. Bol to výnimočný človek, ktorý sa stal živým symbolom zápasu za práva všetkých Slovákov. V prvom rade si ho vážim ako skvelého a obdivuhodného rečníka, ktorý dokázal dobrom svojho ducha osloviť celý národ. „Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!“ „Hitler je kultúrna beštia a nacizmus je pre kresťanské Slovensko neprijateľná ideológia.“ Toto sú slová, ktoré nepotrebujú komentár.

3. Milan Rastislav Štefánik

Za svoj tretí div považujem slovenského astronóma, politika a generála francúzskej armády, Milana Rastislava Štefánika, bojujúceho za svoj národ až do konca svojho života. Bol nadaný neúnavnou činorodosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole a zodpovedne plniť úlohy a poslania, ktoré vyplývali z jeho funkcií štátnika a politika, či dokonca vojaka. V mnohom sa v ilegalite francúzskej krajiny zaslúžil o vznik prvej spoločnej republiky Čechov a Slovákov. Tak, ako aj v prípade Dr. Tisa, aj jeho smrť sa nám dnes javí ako obeť prinesená na oltár vlasti.

4. Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia a kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Spolutvorca Slovenskej národnej rady, ustanovizne ktorá odmietla poslušnosť maďarskej vláde, pri jej iredentistických a maďarizačných snahách. Netajil sa ani svojím kritickým pohľadom na správanie niektorých Židov na Slovensku a preto aj verejne schvaľoval ruské protižidovské opatrenia, namierené nie tak proti Židom, ako príslušníkom ich národa, ale skôr na odstránenie nespravodlivostí, ktoré svojím správaním zavádzali v spoločnosti. S menom Ľudovít Štúr je spojené i prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov za svoje práva, ktoré je dodnes uznávané ako Deň vzniku slovenskej armády.

5. Alexander Dubček

Z modernejších dejín nášho národa vychádza do popredia môj piaty div. Je ním Alexander Dubček, slovenský politik a v prvom rade hlavná osobnosť Pražskej jari. Rovnako je tiež považovaný za symbol demokracie a sociálnej spravodlivosti. V neľahkých časoch socializmu a nadvlády jednej strany, tvrdého neľudského materializmu a neslobody, dokázal v ľuďoch objaviť a odhaliť ich ľudskú tvár. Jeho snahy dať socializmu ľudskú tvár však boli tvrdo potlačené, pričom on sám, znášal mnohé príkoria a utrpenia v mene ľudskosti. Keď potom v roku 1989, 40-ročná éra marxisticko-leninskej ideológie skončila, ľud ho nadšene vítal s kyticami kvetov v rukách, pamätajúc na ťažkú dobu plnú smútku a sklamania roku 1968.

6. Milan Stanislav Ďurica

Ďalšou veľkou osobnosťou našich súčasných dejín je pre mňa historik Milan Stanislav Ďurica, ktorý sa zameriaval predovšetkým na moderné slovenské dejiny, najmä na obdobie prvej Slovenskej republiky. Viacerí historici oceňujú jeho prínos pre slovenskú historiografiu, predovšetkým pre množstvo zhromaždeného materiálu zo zahraničných archívov, ktoré boli pre historikov pôsobiacich na Slovensku počas totalitného komunistického režimu neprístupné. Jeden z mála našiel v sebe odvahu kriticky zhodnotiť život a dielo nášho prvého prezidenta Dr. Tisa a vydať jeho životopis, v ktorom ho môže čitateľ spoznať vo všetkých dimenziách jeho plodného života. Profesor Ďurica si svojou odvahou, húževnatosťou a mravenčou prácou v archívoch vyslúžil stať sa mojím šiestym divom sveta.

7. Moji rodičia

Posledným, no nie menej dôležitým siedmym divom môjho života sú jednoznačne moji rodičia. Nie sú to síce politici, historici, rečníci, či štátnici. Nespochybniteľne sú však pre mňa jediní na svete, vďaka ktorým môžem spoznávať a odhaľovať krásy života, oceány minulosti, ale i výzvy, ktoré pre celú spoločnosť prináša ktorákoľvek doba, teda aj tá naša. Vďačím im za mnohé, preto sú mi svojím životom výnimoční, zvláštni a spolu s básnikom možno povedať aj veľkolepí. Sedmička je považovaná za číslo plnosti, preto sa aj výpočet mojich siedmych divov sveta, ktoré som zaplnil osobnosťami histórie nášho národa, stáva úplným až pri pohľade na mojich rodičov.

Divil by som sa, keby ma mojich sedem divov sveta, ktoré ma ovplyvňujú v mojom rozmýšľaní, budovaní svetonázoru a pohľadu na svet, v ktorom žijem, pozitívne nemotivovali k tomu, aby som aj ja snažil, svojím úsilím, o lepšiu spoločnosť.

Akú túžbu v sebe nosíš ty, čitateľ týchto riadkov? Veríš, v čo verili aj oni? Od osobností mojich siedmich divov sveta som sa naučil, že častokrát je potrebné prinášať obety, dokonca obetu vlastného života. Obeta prinesená z lásky a pre lásku však nikdy nie je zbytočná, lebo vždy prináša svoje dobré ovocie.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------