Doprajme juhu slovenčinu

Lucia Palúdzka
03.04.2014 11 448 archív

Základnú školu v Bátorových Kosihách (okres Komárno) napadli za osvetu zápisu detí do školy v štátnom jazyku. Miestni spoluobčania považujú plagát školy za poburujúci a poľutovaniahodný, maďarský menšinový denník Új szó sa hanlivo vyjadruje o „slovenskej“ škole, ktorá „loví“ maďarské deti.

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyk.

Maďarské strany na Slovensku podporujú segregáciu slovenských Maďarov

Základná škola v Bátorových Kosihách si „dovolila“ uviesť na plagátoch pre zápis detí do 1. ročníka výhody ovládania štátneho jazyka – aby sa deti nehanbili prehovoriť v štátnom jazyku, aby rodičia nemali strach pustiť svoje dieťa za hranice okresu, aby deti získali kvalitné základy pre ďalšie vzdelávanie. Posledné, osobitne uvádzané porekadlo „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ v tomto prípade celkom neplatí, pretože tu nejde o ovládanie ďalšieho akéhosi „záujmového“ jazyka, ale jazyka so statusom štátny, ktorého ovládanie má byť v záujme štátu aj jeho obyvateľov.

Krutá pravda vysokoškolského pedagóga Petra Szolcsányiho o podpriemernej jazykovej výbave slovenských Maďarov.

Prečo chcú Slovákom zrušiť školu?

V Bátorových Kosihách žije viac ako 3 000 obyvateľov, z nich je vyše 600 (18%) slovenskej národnosti. V obci je zriadená aj národnostná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, pričom školy, aby neboli zrušené, musia mať dostatok detí. Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským paradoxne vedie riaditeľka pravdepodobne maďarskej národnosti, je teda evidentné, že ide o existenciu školy a jej vedenie robí všetko pre jej záchranu, dokonca osvetou aj v menšinovom maďarskom jazyku. Na južnom Slovensku je všeobecne známa systematická a cielená národnostná kampaň spoza Dunaja na zápis detí do škôl s výučbou v maďarskom jazyku s ponukou kompletného školského vybavenia pre prvákov. Takáto masívna kampaň nie je ani zďaleka porovnateľná s individuálnou a ojedinelou aktivitou školy s výučbou v štátnom jazyku v podobe jediného plagátu.

--------------------------------------------------------------------------  Kto pozval Jobbik?m mítingu maďarskej extrémistickej strany v Dunajskej Strede zostalo niekoľko nezodpovedaných otázok. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1035780/kto-pozval-jobbik.html Po predvolebnom mítingu maďarskej extrémistickej strany v Dunajskej Strede zostalo niekoľko nezodpovedaných otázok. Medzi najdôležitejšími je i tá, kto pozval lídrov Jobbiku a prečo sa míting uskutočnil v priestoroch mestskej príspevkovej organizácie. --------------------------------------------------------------------------
Výsledkom optimalizácie školskej siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je, že hrozí na južnom Slovensku zrušenie pravdepodobne až šiestich základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v obciach, kde žije slovenské obyvateľstvo v menšinovom počte. Národná kultúra je v týchto lokalitách prítomná častokrát iba prostredníctvom vzdelávania, pretože v iných oblastiach neexistuje. V tom je rozdiel medzi homogénnym slovenským prostredím a južným Slovenskom. Napriek tomu ministerstvo školstva nie je ochotné prihliadať na tieto špecifiká a na vzdelávanie v štátnom jazyku sa pozerá iba cez peniaze. Spomenutý prípad osočovania a opovrhovania výučbou v štátnom jazyku sa môže stať spúšťačom ďalších útokov na školy s vyučovacím jazykom slovenským. Preto by sme mali byť mimoriadne ostražití a takéto útoky odraziť hneď v zárodku, tak ako to v tomto prípade urobila Matica slovenská aspoň  zverejnením stanoviska ku kampani proti zápisu detí do škôl s výučbou v štátnom jazyku.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: DVOJKRÍŽ SVÄTOPLUK A ĽUDOVÍT ŠTÚR, (kliknite) Dvojkríž je naším najvzácnejším klenotom. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry i štátnosti. Je to kríž víťazstva. Iba u nás nájdete tento šperk, ktorý vás uchváti svojím vypracovaním. Decentný dvojkríž v limitovanej sérii je vhodný ako darček pre každého vlastenca. Garancia rýchleho doručenia. --------------------------------------------------------------------------