Krajina na predaj?

Lucia Palúdzka
28.03.2014 6 354 archív

Zem na ktorej hrdlačili stáročia naši predkovia prechádza do rúk cudzincom, ktorí už onedlho budú môcť skupovať všetku ornú pôdu bez výraznejších obmedzení. Politická elita zodpovedná za vyjednávanie podmienok vstupu Slovenska do Európskej únie nezadefinovala poľnohospodársku pôdu ako národné bohatstvo, tak ako to urobili okolité štáty a preto sa pôda stane objektom obchodovania. Je iba na nás, či podobný diletantský krok pripustíme aj pri bohatých vodných zdrojoch, ktorými naša vlasť disponuje.

--------------------------------------------------------------------------

Úryvok z filmu Glengarry Glen Ross nakrúteného v roku 1992, v ktorom realitný maklér vysvetľuje motiváciu za spomínaným skupovaním pôdy v chudobnejších krajinách.

Medzinárodná organizácia Oxfam vyzýva národné vlády a medzinárodné organizácie, aby prijali opatrenia na zastavenie skupovania pôdy za účelom špekulácie, s cieľom, aby dotknuté miestne komunity mali v tomto predaji slovo, aby bolo s nimi spravodlivo zaobchádzané a aby mali dosť prostredkov na zabezpečenie vlastnej obživy. --------------------------------------------------------------------------

Už minulý rok sa vo viacerých médiách objavovali správy o blížiacom sa konci  moratória na odpredaj slovenskej pôdy pre cudzincov. V skratke si pripomeňme: od 1. mája 2014 budú môcť kupovať našu pôdu cudzinci a hrozí, že jej neobmedzeným a nekontrolovaným skupovaním stratíme kontrolu nad veľkou časťou najvzácnejšieho územia každej krajiny – poľnohospodárskej pôdy. Čiastočne sa tak deje už aj teraz, prostredníctvom spoločností sídliacich na Slovensku, cez ktoré zahraniční investori skupujú pôdu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustilo program Moja pôda, prostredníctvom ktorého môžu Slováci výhodnejšie nakupovať pôdu a novelizáciami zákonov chce aj skomplikovať v opodstatnených prípadoch predaj pôdy cudzincom.

V prístupovom procese vstupu Slovenska do EÚ, ktoré vtedy viedol Ján Figeľ si Slovensko nezadefinovalo pôdu ako národné dedičstvo, ale ako tovar a preto dnes nie je možný zákaz predaja pôdy. Viaceré okolité štáty pochopili význam vlastnej pôdy a účinnými opatreniami zabránili jej rozpredaju.

To, čo naši predkovia so zbraňou v ruke bránili a po stáročia obživovalo náš národ, sme v 21. storočí dobrovoľne vydali do cudzích rúk.


Ide o veľa

Ministerstvo  pôdohospodárstva vraj neeviduje, koľko hektárov pôdy je vlastne v rukách cudzincov. „UniCredit Bank Slovakia súčasne odhaduje, že cudzinci už na Slovensku ovládajú 40 až 45 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, z čoho zhruba 25 tisíc hektárov aj priamo vlastnia, (...) Slovensko ako štát vlastní prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu okolo 140 000 hektárov pôdy,“ píšu Slovenské národné noviny. To je dostatočne alarmujúca informácia na to, aby sme sa zobudili, ak už nie sme úplne ohlúpnutí apatiou.

Žiadajme diskusiu na tému národné dedičstvo - pôda a pitné zdroje, ako ich chrániť, hospodáriť s nimi, ako zabezpečiť sebestačnosť štátu aj pre budúce generácie. Najmä celospoločenskou diskusiou a našou aktivitou môžeme vyvolať záujem Slovákov o hodnotu týchto životne dôležitých pilierov každého štátu. Lebo odpredajom pôdy sa rozkrádanie národného dedičstva nekončí.

Onedlho prídu na rad naše pitné zdroje na južnom Slovensku. Už teraz musíme byť pripravení urobiť všetko pre ich záchranu a nedopustiť, aby sa dostali z rúk štátu.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------