Pochod Za srbské Kosovo v Bratislave

Michal Šindolár
16.02.2014 9 966 archív

Rezolúcia Rady bezpečnosti OSN č. 1244 zo dňa 10. júna 1999 definuje Kosovo ako srbskú provinciu a zároveň výslovne garantuje územnú integritu Srbska v zmysle medzinárodného práva a zvlášť Charty OSN. Nesúlad medzi týmto výrokom OSN a realitou, bol dôvodom na organizáciu podujatí na podporu Srbov žijúcich v Kosove po celom slovanskom svete. Slovenské Hnutie Obrody pochodom Za srbské Kosovo v Bratislave pripojilo Slovenskú republiku k medzinárodnej fronte solidarity so Srbmi žijúcimi v Kosove. 

V sobotu 15. februára 2014 sa účastníci pochodu stretli pred Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Toto miesto využili organizátori podujatia na úvodné príhovory zástupcov SHO a Vladimíra Mlyneckého, zástupcu Združenia slovanskej vzájomnosti z Českej republiky.

 

Výkupné pre Baracka Huseina Obamu

Po príhovoroch prišlo k odovzdaniu výkupného pre prezidenta USA Baracka Huseina Obamu. Na vrátnicu amerického veľvyslanectva priniesli organizátori protestu výkupné v podobe benzínu, kokaínu a peňazí s požiadavkou, aby USA prestali už konečne zasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov, čo prikazuje i Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

„Odovzdaný liter benzínu symbolizuje vojenské prepadnutia štátov s najbohatšími zásobami ropy, ktoré následne obsadia americké firmy a exportujú do USA. Kokaín sme prezidentovi Obamovi poslali  nakoľko je všeobecne známe, že USA majú náklonnosť pre túto neresť, ba priam podporujú drogový kartel nielen v bábkovom štáte Kosovo, ktorého politická elita je obvinená z obchodovania s drogami a kšeftovaním s ľudskými orgánmi. Obávam sa, že odovzdané výkupné nebude dostatočné a USA si nájdu ďalšie dôvody na humanitárne bombardovania a okupácie ďalších štátov,“ povedal Julián Orlický zo Slovenského Hnutia Obrody. Výkupné si americké veľvyslanectvo odmietlo prevziať s tvrdením, že nie sú úradné hodiny.

Róbert Švec, predseda SHO: „Jedného dňa si Kosovo vezmeme späť. Jedného dňa opäť zavejú nad Kosovom slovanské vlajky a v ten deň sa naplní spravodlivosť, medzinárodné právo a poriadok. Kosovo bolo, je a navždy zostane slovanské.“

Po odmietnutí prijatia výkupného sa vydal sprievod ulicami Bratislavy k veľvyslanectvu Srbskej republiky, ktorej zástupca si prevzal memorandum účastníkov pochodu v ktorom účastníci vyzvali vládu Slovenskej republiky, aby nezmenila postoj k vyhláseniu tzv. nezávislosti Kosova. Memorandum obsahuje i výzvu k predstaviteľom Srbskej republiky, aby sa nestali nástrojom v cudzích rukách a nezapredali záujmy srbského národa za vidinu „výhodného“ členstva v Európskej únii.

Transparent Kosovo je Srbija vo Zvolene.

Memorandum účastníkov Pochodu Za srbské Kosovo. Bratislava, 15. február 2014

My, účastníci Pochodu Za srbské Kosovo odsudzujeme všetky pokusy o destabilizáciu Srbskej republiky a celého Balkánu prostredníctvom vyhlásenia „nezávislosti“ Kosova.

Uvedomujeme si historické súvislosti a nikdy nezabudneme na hrdinský postoj srbského národa, ktorý sa niekoľkokrát v histórii postavil aj za naše práva, práva Slovákov. Vyhlásenie „nezávislosti“ srbskej provincie Kosovo považujeme za snahy degradovať a ponížiť bratský srbský národ práve kvôli tomu, že v minulosti nezradil hodnoty slovanstva. Vyjadrujeme plnú podporu statočnému srbskému ľudu v jeho boji za celistvosť Srbskej republiky.

Slovenské Hnutie Obrody vyzýva všetkých Slovákov a všetky organizácie, ktoré sa hlásia k slovenským a slovanským hodnotám, aby sa postavili na obranu srbského národa a podporili naše memorandum.

Vyzývame Róberta Fica, aby vláda Slovenskej republiky nezmenila svoj postoj k otázke „nezávislosti“ Kosova a aby Slovenská republika neuznala Kosovo ako samostatný štát, pretože v Kosove sa dnes rozhoduje aj o budúcnosti Slovenskej republiky a ostatných slovanských štátov a národov.

Vyzývame vládu Srbskej republiky, aby sa nestala nástrojom v cudzích rukách a nezapredala záujmy srbského národa za vidinu „výhodného“ členstva v Európskej únii. Jej snahy  o integrovanie Srbskej republiky do euroatlantických štruktúr považujeme za znevažovanie  obetí srbského ľudu, ktoré zahynuli pri obrane slovanskej civilizácie.

Pretože krv nie je voda!

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------

Pridaj komentár