Pochod Za srbské Kosovo v Bratislave

Michal Šindolár
16.02.2014 10 094 archív

Rezolúcia Rady bezpečnosti OSN č. 1244 zo dňa 10. júna 1999 definuje Kosovo ako srbskú provinciu a zároveň výslovne garantuje územnú integritu Srbska v zmysle medzinárodného práva a zvlášť Charty OSN. Nesúlad medzi týmto výrokom OSN a realitou, bol dôvodom na organizáciu podujatí na podporu Srbov žijúcich v Kosove po celom slovanskom svete. Slovenské Hnutie Obrody pochodom Za srbské Kosovo v Bratislave pripojilo Slovenskú republiku k medzinárodnej fronte solidarity so Srbmi žijúcimi v Kosove. 

V sobotu 15. februára 2014 sa účastníci pochodu stretli pred Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Toto miesto využili organizátori podujatia na úvodné príhovory zástupcov SHO a Vladimíra Mlyneckého, zástupcu Združenia slovanskej vzájomnosti z Českej republiky.

 

Výkupné pre Baracka Huseina Obamu

Po príhovoroch prišlo k odovzdaniu výkupného pre prezidenta USA Baracka Huseina Obamu. Na vrátnicu amerického veľvyslanectva priniesli organizátori protestu výkupné v podobe benzínu, kokaínu a peňazí s požiadavkou, aby USA prestali už konečne zasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov, čo prikazuje i Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

„Odovzdaný liter benzínu symbolizuje vojenské prepadnutia štátov s najbohatšími zásobami ropy, ktoré následne obsadia americké firmy a exportujú do USA. Kokaín sme prezidentovi Obamovi poslali  nakoľko je všeobecne známe, že USA majú náklonnosť pre túto neresť, ba priam podporujú drogový kartel nielen v bábkovom štáte Kosovo, ktorého politická elita je obvinená z obchodovania s drogami a kšeftovaním s ľudskými orgánmi. Obávam sa, že odovzdané výkupné nebude dostatočné a USA si nájdu ďalšie dôvody na humanitárne bombardovania a okupácie ďalších štátov,“ povedal Julián Orlický zo Slovenského Hnutia Obrody. Výkupné si americké veľvyslanectvo odmietlo prevziať s tvrdením, že nie sú úradné hodiny.

Róbert Švec, predseda SHO: „Jedného dňa si Kosovo vezmeme späť. Jedného dňa opäť zavejú nad Kosovom slovanské vlajky a v ten deň sa naplní spravodlivosť, medzinárodné právo a poriadok. Kosovo bolo, je a navždy zostane slovanské.“

Po odmietnutí prijatia výkupného sa vydal sprievod ulicami Bratislavy k veľvyslanectvu Srbskej republiky, ktorej zástupca si prevzal memorandum účastníkov pochodu v ktorom účastníci vyzvali vládu Slovenskej republiky, aby nezmenila postoj k vyhláseniu tzv. nezávislosti Kosova. Memorandum obsahuje i výzvu k predstaviteľom Srbskej republiky, aby sa nestali nástrojom v cudzích rukách a nezapredali záujmy srbského národa za vidinu „výhodného“ členstva v Európskej únii.

Transparent Kosovo je Srbija vo Zvolene.

Memorandum účastníkov Pochodu Za srbské Kosovo. Bratislava, 15. február 2014

My, účastníci Pochodu Za srbské Kosovo odsudzujeme všetky pokusy o destabilizáciu Srbskej republiky a celého Balkánu prostredníctvom vyhlásenia „nezávislosti“ Kosova.

Uvedomujeme si historické súvislosti a nikdy nezabudneme na hrdinský postoj srbského národa, ktorý sa niekoľkokrát v histórii postavil aj za naše práva, práva Slovákov. Vyhlásenie „nezávislosti“ srbskej provincie Kosovo považujeme za snahy degradovať a ponížiť bratský srbský národ práve kvôli tomu, že v minulosti nezradil hodnoty slovanstva. Vyjadrujeme plnú podporu statočnému srbskému ľudu v jeho boji za celistvosť Srbskej republiky.

Slovenské Hnutie Obrody vyzýva všetkých Slovákov a všetky organizácie, ktoré sa hlásia k slovenským a slovanským hodnotám, aby sa postavili na obranu srbského národa a podporili naše memorandum.

Vyzývame Róberta Fica, aby vláda Slovenskej republiky nezmenila svoj postoj k otázke „nezávislosti“ Kosova a aby Slovenská republika neuznala Kosovo ako samostatný štát, pretože v Kosove sa dnes rozhoduje aj o budúcnosti Slovenskej republiky a ostatných slovanských štátov a národov.

Vyzývame vládu Srbskej republiky, aby sa nestala nástrojom v cudzích rukách a nezapredala záujmy srbského národa za vidinu „výhodného“ členstva v Európskej únii. Jej snahy  o integrovanie Srbskej republiky do euroatlantických štruktúr považujeme za znevažovanie  obetí srbského ľudu, ktoré zahynuli pri obrane slovanskej civilizácie.

Pretože krv nie je voda!

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás tričko Slovenského Hnutia Obrody. Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782. Ak si objednáte naše tričko so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur.