Nastal čas na vypísanie referenda na ochranu rodiny a manželstva

Predsedníctvo SHO
21.01.2014 8 136 archív

Vážení otcovia biskupi Slovenska!

Je dlhodobo známe, že v Európe existujú a pôsobia sily nie zanedbateľného vplyvu, ktoré spochybňujú význam manželstva medzi mužom a ženou. Snažia sa zbaviť slovo „manželstvo“ jeho vlastného obsahu tak, že chcú týmto slovom označovať aj právny vzťah medzi dvoma mužmi alebo dvomi ženami. Vyvíjajú úsilie – mnohým európskym politikom sympatické – aby takéto vzťahy mohli požívať z pohľadu práva rovnaký rešpekt ako tradičné manželstvo medzi mužom a ženou.

Vzhľadom k tomu, že naša organizácia sa vo svojich základných princípoch hlási k podpore tradičnej rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a zároveň si uvedomuje rastúci vplyv skupín, ktoré neuznávajú prvoradý význam manželstva medzi mužom a ženou pre spoločnosť, dovoľujeme si obrátiť sa na vás s týmto apelom.

Úctivo vás žiadame, aby ste využili svoju autoritu pre dobrú a prospešnú vec tak, aby ste iniciovali petíciu za referendum s cieľom ukotvenia manželstva výslovne ako zväzku medzi mužom a ženou priamo do Ústavy Slovenskej republiky. Povzbudením pre nás môže byť prípad Chorvátska, kde sa referendum v tejto veci konalo minulý rok. Referendum malo pozitívny výsledok - väčšina zúčastnených voličov sa zhodla na potrebe definovať manželstvo v ústave ako zväzok medzi mužom a ženou.

Sme presvedčení, že aj na Slovensku je potrebné realizovať podobnú aktivitu a preto je potrebné začať petíciu, v ktorej sa občania obrátia na svojich volených zástupcov s výzvou, aby sa uskutočnilo referendum o tom, či manželstvo medzi mužom a ženou má dostať ochranu priamo v ústave. S tlakom na politikov v tejto veci sa okrem nášho združenia stotožňuje aj novovzniknutá občianska platforma Aliancia za rodinu a myslíme si, že aj veľká časť občanov.

Zároveň si myslíme, že pokiaľ by takáto aktivita mala aj vašu podporu a záštitu, bola by jej nádej na úspech výrazne väčšia ako bez nej. Preto si dovolíme vás požiadať, aby sa táto iniciatíva mohla začať s vašou jednoznačnou podporou. Naša organizácia vás v takom prípade ubezpečuje o svojej plnej angažovanosti v danej veci.

S úctivým pozdravom, vaše Slovenské Hnutie Obrody

Vyhlásenie prijalo Predsedníctvo SHO, dňa 18.1.2014