Oživme naše heslo: Slováci Slovákom!

Zhováral sa Ján Černý
19.01.2014 7 048 archív

Slovenské národné noviny uverejnili rozhovor s Róbertom Švecom, predsedom SHO. Rozhovor uverejňujeme v plnom znení aj na našej stránke.

Občianske združenie nesie v názve slovo Obroda. Slovensko si obrodu určite zaslúži. Morálnu, etickú, obrodu vzťahu a oddanosti k vlasti, obrodu vzťahu k predkom a k vlastnej histórii. Kam sme sa na Slovensku dostali počas uplynulých viac ako dvadsať rokov?

Na takmer úplné dno existencie. To, čo sa odohráva na Slovensku v oblasti školstva, výchovy mladej generácie, v mediálnej oblasti..., je ťažký suterén. A podstata tohto suterénu je v tom, a to si treba uvedomiť, že od momentu, keď sme sa stali členmi NATO a EÚ, každá slovenská vláda presadzuje politiku Bruselu a Washingtonu na slovenskom území. Slovenská republika je zvrchovaný a samostatný štát len na papieri. Máme svoje symboly, prezidenta, inštitúcie atď., ale tam sa to začína a končí. A to je problém. Naša účasť v týchto spolkoch garantuje postupnú likvidáciu normálnosti a slovenskej samostatnosti, pretože EÚ a NATO presadzujú kultúru smrti. My presadzujeme kultúru života, kultúru normálnosti.

Počas rozhovoru v areáli Múzea Slovenských národných rád. Vo Francúzsku je hrdosť na vlasť, na štátne symboly, na trikolóru najvyšším citovým imperatívom. U nás je to – parafrázujme väčšinu oficiálnych médií – nacionalizmus. Ako vy vnímate rozdiel medzi národným cítením a uvedomením a nacionalizmom?

Rozdiel medzi spomínanými výrazmi nie je. Všetko sú to pozitívne prejavy lásky k národu. To iba súčasné médiá sa snažia urobiť zo slov národný, národné uvedomenie, nacionalizmus... strašiaka a najmä mladým ľuďom sa usilujú nahovoriť, že tieto výrazy sú pomenovaním niečoho zlého a negatívneho. Každý, kto premýšľa a má aspoň základné vzdelanie, vie, že je to klamstvo a snaha o manipuláciu s verejnou mienkou.

Vaše aktivity sú oveľa širšie ako politické vyjadrenia, ktoré rada cituje „demokratická“ tlač.

Uvedomujeme si, že hospodárska kríza, ktorá doľahla na náš národ nie vinou Slovákov, mnohým rodinám zhoršuje sociálne a ekonomické postavenie. Práve preto sme sa rozhodli iniciovať projekt Staráme sa. V rámci nášho projektu pomáhame sociálne slabším rodinám a priamo v teréne sa im snažíme aspoň sčasti zlepšiť ich ekonomickú situáciu. Momentálne pomáhame rodinám v okresoch Nitra, Stropkov a Žilina. V rámci nášho projektu pomáhame už devätnástim deťom v rodinách prekonávať ich neľahkú sociálnu situáciu. Deťom z rodín sa usilujeme venovať aj prostredníctvom aktivít v ich voľnom čase. Aj vďaka nášmu projektu Staráme sa úspešne napĺňame heslo našich predkov: Slováci Slovákom. Sme presvedčení, že Slovensko má všetky predpoklady na to, aby bolo aktívnym štátom dovnútra, t. j. aby tak ako v minulosti ponúklo svojim občanom možnosť realizácie sa v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu. To, čo sa dnes deje napríklad s naším poľnohospodárstvom, je zločin. Pred dvadsiatimi rokmi sme boli úplne sebestační v oblasti potravinárskeho priemyslu, dnes to tak už nie je, a pritom Slovensko nemá problém s pôdou a ani s ľuďmi, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti. Takže medzi naše priority patrí obnova sebestačnosti Slovenska aj v oblasti potravinárskej výroby. Tým zabezpečíme nielen kvalitné domáce výrobky, ale i prácu pre našich ľudí, ktorým sa zlepší sociálna situácia. A potravinárstvo je iba jedna oblasť, existujú aj ďalšie, napr. stavebníctvo. Vláda SR musí zabezpečiť, aby sa Slováci uplatnili na trhu práce na Slovensku trebárs aj formou veľkých štátnych zákaziek, a Slováci nebudú odchádzať do zahraničia, peniaze, ktoré zarobia, minú na spotrebu doma, a tým zabezpečia prácu pre slovenských napr. aj poľnohospodárov, ktorí zase zabezpečia prácu pre menších slovenských dodávateľov... atď., atď.

Na stretnutí s Júliusom Handžárikom (v strede), ikonou slovenskej žurnalistiky. Vpravo Pavol Privalinec, podpredseda SHO.

Ste jedno z mála občianskych združení, ktoré v bratských slovanských národoch nevidí len „okupantov“ či „balkánskych vrahov“.

Pravdaže rozlišujeme medzi štátmi, národmi a systémami, ktoré im vládli alebo vládnu. Uvediem príklad. Rok 1917 a 1918. Boľševizmus bol do Ruska importovaný zo Západu. Dlhé desaťročia potom ovplyvňoval politiku všetkých slovanských národov, a nielen slovanských. V roku 1968 nás neokupoval slovanský ruský národ, ale boľševický systém, ktorý vládol národom bývalého Sovietskeho zväzu, teda aj ruskému národu, a rozhodol o okupácii bývalého Československa. To je rozdiel medzi pojmami a dojmami. Je to presne to isté, ako keď niekto dnes povie, že Slováci okupujú Afganistan. Neokupujú. Sú tam naši vojaci, ktorých tam poslal systém. Mimochodom, väčšina Slovákov nesúhlasí s tým, aby naši vojaci boli prítomní v Afganistane.

Proti komu a čomu sa aktivizujete?

Ak si preštudujete naše aktivity, naše mediálne výstupy a prezentáciu na verejnosti, veľmi rýchlo zistíte, že sme hnutie, ktoré je pozitívne a víťazne naladené. Dosahujeme výsledky a široká verejnosť sa už začína o nás dozvedať v každom kúte našej vlasti. Vždy sme pracovali a budeme pracovať pre Slovensko. Nechceme byť a nebudeme otrokmi nijakej ideológie, ktorá by nevyvierala z našej slovenskej tradície. Našou jedinou ideológiou vždy bude záujem slovenského národa a všetkých lojálnych občanov našej vlasti.

Vystúpenie na konferencii Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene.

Aká je veková či vzdelanostná štruktúra vášho členstva?

Našimi členmi sú mladí ľudia – študenti, stredná generácia, ale aj Slováci v dôchodkom veku. Som rád, že SHO združuje vo svojich radoch všetky vekové kategórie, a to nás oprávňuje konštatovať, že sme organizácia, ktorá vie osloviť široké vrstvy Slovákov. Členom SHO sa môže stať každý, kto dovŕšil vek pätnásť rokov.

Kde si predstavujete miesto Slovenska vo svete, aké oficiálne pozície a postoje by malo podľa vás zastávať a prezentovať?

Naša vízia Slovenska budúcnosti je jednoduchá a jasná. Je to cesta štátov ako Švajčiarsko, Nórsko, Švédsko... Sú to krajiny veľmi podobné Slovensku veľkosťou a počtom obyvateľov, ale vedia robiť, a aj robia podľa možností samostatnú politiku, i keď sú niektoré členmi NATO alebo EÚ. Švajčiari majú banky, Nóri majú ropu a Švédi majú železnú rudu. A my Slováci máme vodu. Onedlho bude voda vzácnejšia ako ropa, plyn atď. A to je šanca pre Slovensko. Práve preto je dôležité, aby Slovensko veľmi skoro obnovilo v maximálnej možnej miere svoju suverenitu, lebo už dnes sme len kolóniou NATO a EÚ. Vlády SR sú iba vykonávateľmi prianí a nariadení týchto organizácií. V tejto súvislosti musím konštatovať, že nesúhlasíme s tým, aby sme „kryli chrbát“ USA v ich geopolitických hrách.

So Zdenkom Chárom, otcom slávneho hokejistu, na Pochode za práva slušných ľudí na Slovensku. 

Spolupracujete len s mimovládnymi organizáciami a so združeniami, máte aj oficiálne kontakty i s bežnými samosprávnymi či štátnymi orgánmi a organizáciami?

Komunikujeme a spolupracujeme s viacerými organizáciami nielen na Slovensku. Ako príklad uvediem našu podporu Národného pochodu za život, ktorý sme podporili našou účasťou. Na každoročných oslavách výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Nitre sa zúčastnia aj zástupcovia mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento rok sme v Žiline zorganizovali ekologický projekt, ktorého cieľom bolo vyčistenie priestoru pod Estakádou. Aj táto akcia sa uskutočnila v spolupráci s mestom.

Ako vidíte budúcnosť SHO?

Máme záujem sa v budúcnosti uchádzať o dôveru občanov. Chceme sa aktívne podieľať na budovaní nového a silného Slovenska, a to vyžaduje našu účasť v parlamente a vo vláde. Ale naša účasť v rozhodujúcich inštitúciách nášho štátu nie je cieľom, je iba prostriedkom na to, aby Slovensko vstalo z popola.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------