Viedenská arbitráž – zločin na slovenskom národe

Kliment Uhrecký
02.11.2013 42 826 archív

Žiadny dátum sa tak negatívne nezapísal do histórie slovenského národa, ako 2. november 1938. Najsmutnejšia Pamiatka zosnulých, akú kedy Slovensko zažilo. V tento deň sme neplakali len za našimi pochovanými predkami, ale aj za našimi slovenskými bratmi, ktorí sa rozhodnutím fašistických mocností ocitli zo dňa na deň na území nepriateľského Maďarského kráľovstva, v čele so sadistickým fašistom Miklósom Horthym.

Súčasní maďarskí revizionisti robia z Miklósa Horthyho (v strede), admirála suchozemského štátu bez loďstva, národného hrdinu. Zločinec, ktorý sa dostal k moci na základe krviprelievania, sa stal prvým fašistickým vodcom v Európe. Zločinec posielajúci do prvých línií - takpovediac na jatky - Slovákov, Rumunov, Srbov, žijúcich na okupovaných územiach, ba dokonca aj maďarských Židov. Zločinec túžiaci po etnicky čistom Maďarsku.

Maďarské zločiny na (novo)okupovanom území

Násilný akt viedenských arbitráží sa v súčasnej dobe doslovne bagatelizuje. Vedome sa zamlčiavajú zločiny maďarského žandárstva a okupačných vojsk na území južného Slovenska i juhu Podkarpatskej Rusi, ktoré maďarské vojská okupovali so súhlasom nacistického Nemecka. Miesto toho nepriatelia slovenského národa neustále pripomínajú, že zaslúžený trest v podobe  čiastočného odsunu Maďarov po roku 1945, bol aktom násilia. Išlo pritom iba o odsun maďarských okupačných vojakov, úradníkov, ich rodín a zarytých maďarských fašistov, majúcich podiel na krutom prenasledovaní Slovákov, ktorí zostali po okupácii žiť na obsadenom území.

Článok pokračuje pod fotkou.

--------------------------------------------------------------------------

S požehnaním vlády Viktora Orbána stavajú v Maďarsku sochy prvému fašistickému vodcovi v Európe Miklósovi Horthymu. Cieľom tejto iniciatívy je rehabilitovanie tohto zločinca, ktorého politika viedla k fyzickej likvidácii veľkej časti obyvateľov Maďarska. --------------------------------------------------------------------------

Vedome sa marginalizuje podiel horthyovských zločincov na likvidácii židovskej komunity nielen na juhu Slovenska, ale aj na území dnešného Maďarska.  Židovské komunity v Košiciach,  Lučenci alebo Nových Zámkoch vyvraždili maďarskí fašisti! A na tento fakt sa zabúda. Pred rokom 1938 bola Dunajská Streda z veľkej časti židovským mestom. Po riadení maďarských fašistov ich tam nezostalo ani percento.

 

Začiatok prenasledovania Slovákov

Takmer vôbec sa nespomína, že v priebehu pár dní boli odstránené z Lučenca, Nových Zámkov, Rožňavy, Košíc či iných okupovaných miest, všetky slovenské názvy. Boli zlikvidované všetky školy so slovenským vyučovacím jazykom. Krutý osud postihol aj slovenských kolonistov z novozaložených osád na juhu Slovenska. V jednej dedinke v okrese Šamorín, dal maďarský okupačný dôstojník predvolať všetkých slovenských obyvateľov obce a maďarskí okupanti im pažbami svojich pušiek vytĺkali zuby. Potom im dali 24 hodín na opustenie okupovaného územia (samozrejme bez majetku). Rovnako bezcitne sa zachovali k slovenským učiteľom, železničiarom i kňazom. Vysídlili slovenské rehoľné sestry, ba dokonca aj košického biskupa Čárskeho, voči ktorému postupovali maďarské úrady veľmi kruto.

Médiá, a žiaľ, ani naše slovenské učebnice, o terore maďarských okupantov na juhu Slovenska v rokoch 1938 až 1945 neprinášajú ani zmienku. Akoby horthyovskí okupanti boli priateľmi Slovákov. Slováci boli v horthyovskom Maďarsku druhotriedni občania. Vládna moc ich degradovala na podradnú skupinu obyvateľstva, správala sa k nim horšie, ako nacisti k Poliakom  alebo  Čechom. Slováci stratili akékoľvek osobné, politické, hospodárske i kultúrne práva.

 

Nacistickí arbitri pritom pridelili Maďarsku aj etnicky čisté slovenské územia

Najviac sa to prejavilo v okolí miest Nové Zámky, Lučenec, Košice. Mesto Šurany spolu s okolím bolo takmer na 100% obývané Slovákmi, teda etnicky skoro čisto slovenské. Napríklad obce Černík, Hul, Veľké Lovce, Bánov, Kolta, Dolný Ohaj, Semerovo boli podľa štatistík čisto slovenské. Aj v mestách ako Šaľa, Nové Zámky, Levice sa hlásila väčšina obyvateľov k slovenskej národnosti. Vrcholom maďarskej nenásytnosti a drzosti, bolo pripojenie mesta Košice s čisto slovenským  okolím k Maďarsku. V samotnom meste tvorili Maďari iba menšinu obyvateľov pozostávajúcu prevažne z Cigánov a Židov. Maďarské politické kruhy argumentovali tendenčnými štatistikami z čias najtvrdšej maďarizácie z roku 1910, keď boli mnohí obyvatelia  prinútení dať si maďarskú národnosť.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Na toto všetko máme zabudnúť? Doba je taká, že z agresorov sa robia obete, z obetí agresori. Sudetskí Nemci – beštie, ktoré vraždili pri  českom pohraničí, sa štylizujú do pozície ukrivdených obetí. Je to ten istý prípad, ako Maďari na juhu Slovenska, alebo Albánci v Kosove. Je zaujímavé, že práve z Nemecka pramení podpora všetkých iredentistických síl v Európe. Maďarsko bolo, je, i bude hlavným spojencom Nemecka v strednej Európe. Tak, ako v roku 1938, keď Hitler nadelil Maďarom juh Slovenska, neskôr celú Podkarpatskú Rus (1939), sever Sedmohradska (1940), rovnako i väčšiu časť Vojvodiny (1941), aj dnes obracajú Maďari svoj zrak k Nemecku. Nemecká politika bola vždy agresívne antislovanská. Drang nach Osten! Boli to práve Nemci, ktorí sa v rokoch 1941 a 1990 angažovali v rozbíjaní Juhoslávie. Protisrbská hystéria má korene v Nemecku. Táto krajina vždy podporovala moslimské i katolícke skupiny obyvateľstva na Balkáne v ich protisrbskej činnosti. Rovnako podporovala, a naďalej podporuje protiruské nacionalistické tendencie nielen na Ukrajine, ale hlavne v Pobaltí, na Kaukaze, v strednej Ázii. Tu treba povedať, že účinnú pomoc mu poskytujú USA, Turecko a petrodoláre arabských šejkov.

Nesmieme zabudnúť na maďarské zverstvá po prvej Viedenskej arbitráži, na krvavé Vianoce v Šuranoch, tisíce slovenských učiteľov, železničiarov, kňazov, štátnych zamestnancov, ktorí v tom čase veľmi trpeli, nemajúc oporu v žiadnej medzinárodnej inštitúcií. Maďari s podporou ich nemeckých a talianskych spojencov pripravili pre Slovákov z Košíc, Šurian, Lučenca, Nových Zámkov, plus z ďalších slovenských miest, takmer šesťročné peklo. Je treba, aby sa o týchto zverstvách hovorilo, písalo. Nielen o údajne ukrivdených maďarských iredentistoch nútených opustiť územie z duše nenávideného štátu. Spomeňme si 2. novembra aj na zavraždených, umučených i prenasledovaných Slovákov, odovzdaných na základe nemeckého a talianskeho mocenského diktátu do područia polofeudálnej tyranie Horthyho kráľovstva ovládaného protislovenským a protislovanským šovinizmom.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------