Svedectvá v prospech Tisa učebnice úmyselne zatajujú

Michal Šindolár
25.10.2013 126 675 archív

Vo všetkých celoslovenských denníkoch a časopisoch sa koncom októbra objavujú odsudzujúce komentáre a články o tom, ako prezident Jozef Tiso (30. októbra 1944) vyznamenal nemeckých vojakov za potlačenie tzv. Slovenského národného povstania. Prinášame vám svedectvá, ktoré sa v médiách i učebniciach v súvislosti s týmto činom zatajujú.   

Svedectvo Jozefa Vrbu a súvislosti vyznamenania nemeckých vojakov sú v ostrom kontraste s oficiálnou historiografiou poplatnej „víťaznej" socialistickej ideológii.

Do redakcie sme dostali svedectvo pána Jozefa Vrbu, ktorý ešte v roku 1944 osobne hovoril s Dr. Tisom. Citujeme z jeho písomného svedectva: „Koncom novembra alebo začiatkom decembra 1944, počas mojej návštevy, sa ma prezident Dr. Jozef Tiso pýtal, čo nového vonku medzi ľuďmi, aká je nálada, zmýšľanie ľudí a pod. Povedal som mu, že niektorí ľudia mu zazlievajú, že v Banskej Bystrici po sv. omši vyznamenával esesákov. Obšírne odpovedal v tomto zmysle: Za zavraždenie nemeckých generálov mali byť zbombardované a vypálené tri mestá, ktoré boli ohniskom povstania - Zvolen, Banská Bystrica a Brezno, a hneď malo byť zastrelených tristo ľudí, ktorých Nemci mali v rukách. Generála Höffleho som dlho žiadal a prosil, aby to neurobil. Odôvodňoval som to nevinou mnohých ľudí, ktorých do povstania zatiahla komunistická a benešovská propaganda, iní sa tam dostali mobilizáciou, ktorú na povstaleckom území nariadili pod hrozbou smrti, alebo tak, že ich povolali na manévre. Konečne s Božou pomocou sa mi podarilo prehovoriť generála Höffleho. Prisľúbil upustiť od odplaty s podmienkou, že vyznamenám istý počet určených nemeckých vojakov. Prezident Dr. Tiso mi veľmi vážne povedal, že ďakuje Pánu Bohu, lebo tými pár plieškami umožnil zachrániť pred bombardovaním a zničením Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno, tristo ľudí pred zastrelením a pätnásťtisíc povstalcov pred transportom do Nemecka. Kto vie, čo by tam s nimi boli urobili.

____________________________________________________

Jozef Tiso zachránil 800 detí                                                Svedectvo Jána Budzáka, ktorého prezident Dr. Jozef Tiso zachránil pred deportáciou do koncentračného tábora v Osvienčime. ____________________________________________________

Jozef Tiso zachránil mne a ďalším deviatim život             Svedectvo Vincenta Tomášeka: „Tiso zachraňoval ľudí bez ohľadu na ich názory, náboženstvo a národnosť." ____________________________________________________

Z diskusie pod videom: „Vidíte, dozvieme sa to úplne náhodne, od jedného starého muža v televíznej relácii. A to aj my, čo sa zaujímame o históriu. V žiadnej knihe to nebolo spomenuté. A prečo? Lebo Jozef Tiso bol taký hrdina, že mlčal aj pred súdom! Koľko z týchto Hríbov, Gettingov, Dzurindov, Ficov a ostatných úbožiakov, ktorí na Tisa pľujú, by toto dokázalo?” ____________________________________________________

 

Manipulácia sa zatiaľ darí

Ukážka manipulácie čitateľa z Historického kalendára – Slovensko o udalostiach v Banskej Bystrici bez objasnenia okolností, Vydavateľstvo Perfekt, 2006, 267 s.: „V Banskej Bystrici si konali oslavy „víťazstva nad nepriateľom“, zorganizované nemeckým veliteľstvom na Slovensku Hermanom Höfflem. Prezident Jozef Tiso odovzdal niekoľkým nemeckým vojakom vyznamenania a slúžil ďakovnú omšu na počesť víťazstva nad SNP.“

Úryvok z Historického kalendára poukazuje na to, že tzv. Slovenské národné povstanie je ešte stále významnou zložkou čechoslovácko-humanistickej propagandy, ktorá slúži na potieranie kresťanského Slovenska, ktoré stálo na budovaní vlastného štátu sebavedomím národom. Pohľad súčasných politikov na tzv. SNP je totožný pohľadu spred roku 1989. Odpoveď prečo tomu tak je nachádzame v životopisoch mnohých súčasných politikov. Robert Fico vstúpil 14. apríla 1987 do Komunistickej strany Slovenska - KSS, do ktorej bol vybraný na základe výborných študijných výsledkov, ambicióznosti, vhodného pôvodu a vlastnej iniciatívy. Podľa slov jeho spolužiakov ale patril k obdivovateľom filozofie marxizmu-leninizmu a Sovietskeho zväzu.

Pred rokom 1989 sa úplne bežne ohýbali fakty, aby vyhovovali socialistickej propagande. Po roku 1989 ústavy na výskum dejín vypustili zo svojho názvu socialistické, no spôsoby práce a myslenie zostali rovnaké.

Tento článok má za úlohu poukázať na postsocialistické posudzovanie našich dejín, ktoré v našich končinách zažíva svoju renesanciu. 

Po dôkladnom štúdiu našich najnovších dejín a osoby Dr. Jozefa Tisa sme dospeli k záveru, že prezident prvej Slovenskej republiky si zaslúži našu úctu. Budeme odstraňovať stereotypy v hodnotení prvého slovenského prezidenta a aj podsunutý pohľad vykonštruovaný pred rokom 1989. Budeme radi, ak sa zapojíte do šírenia pravdy i prostredníctvom nálepiek, ktoré sme pre vás pripravili. Nálepky si môžete objednať TU.

____________________________________________________

Úvodník z októbrového vydania novín Právo Národa. Právo Národa je politicko-spoločenský mesačník, ktorý vychádza od 18. apríla 2001.

____________________________________________________

 

Zostaneme verní slovenskému národu

(Úryvok z prejavu Jozefa Tisa v Banskej Bystrici, 30.10.1944)

„Dňom 14. marec 1939 k menu „slovenský národ" pristúpilo slovo slovenský „štát". K pôvodnej prekážke, ktorou bol národ, pridala sa prekážka druhá — štát. Pánov, ktorí po dvadsaťročnom trvaní republiky Československej museli opustiť národ a štát, ktorí považovali za dobré utiahnuť sa do zahraničia, nechajúc doma aj všetky honosné tituly — zriekli sa prezidentstiev, ministerstiev, samozrejme, vtedy im ani nenapadlo, že by si mohli robiť opäť nárok na starú republiku a na všetky honosné miesta v nej. Len čo sa im naskytla prvá známka nejakých nádejí, že by mohli znovu pokúsiť sa o nové Československo, zapriahli sa do práce, ale ako? Zasa je pravdou, že čím raz hrniec napáchne, bude smrdieť naveky, až kým sa nerozbije. A títo páni sú podobní takémuto hrncu, ktorý napáchol. Čím? Podvodom, lžou, egoistickými zámermi a záškodníckymi údermi na nevinného človeka. Touto psychológiou vedení začali svoje plány. Akým spôsobom, to vám je známe.

Jozef Tiso so svojou matkou v rodnom dome.

Jozef Tiso ochranku v tej podobe, v ktorej ju poznáme dnes, nikdy nepotreboval.

Beneš, najväčší nepriateľ Poliakov, konečne hľadal cestu k Poliakom. Nešťastie ich, samozrejme, natoľko zbližovalo, že si podali ruky. A Beneš iba cestou Poliakov, s ktorými urobil zmluvu pre budúcu spoluprácu, prišiel k tomu, že si ho začali všímať veľmoci. Nebol by ale Beneš Benešom, keby bol zmluvu dodržal. Zradil Poliakov a nechal zmluvu s Poliakmi, len čo videl, že sa vetry začali ináč krútiť. On vždy robil ako kohút na komíne, ktorý sa vždy tam obrátil, odkiaľ vietor duje. Keď vojnové udalosti ukazovali, že by bolo dobré obrátiť sa na východ k sovietskemu Rusku, nechal Poliakov a chytro sa nastrčil sovietom za sprostredkovateľa medzi sovietskym Ruskom a medzi Európou. Takto sa zrodila zmluva Beneša so sovietskym Ruskom. Táto zmluva vraj hovorí o utvorení Československej republiky. Pýtam sa ale z tohto miesta, kto dal Benešovi právo, aby mohol hovoriť v mene Slovákov?

My Slováci tým väčšmi sa ohradzujeme, aby Beneš v mene našom hovoril, že aj my by sme mali patriť do Československej republiky, ktorá by bola v sfére sovietskeho Ruska. Slovák nechce byť nikdy iným ako Slovákom. Boli sme proti boľševizmu za starej republiky i vtedy, keď sa uzavierala prvá kultúrna dohoda so sovietskym Ruskom a budeme proti tomu i teraz, lebo sme nielen z kníh a časopisov poučení o tom, čo je boľševizmus, ale skúsili sme to na vlastnej koži. Po Slovensku sú rozsiate hroby, popálené domy, zničené mosty, zničené existencie Slovákov a povyháňaný ľud zo svojich domovov. To je boľševizmus! Nuž Slovák bol a bude proti boľševizmu. Neželá si ho a bude proti nemu bojovať do poslednej kvapky krvi.“

-------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------