O identite človeka a národa

Ladislav Kováčik
30.09.2013 3 519 archív

To, že dnešná doba národovectvu a národným štátom nepraje, je väčšine ľudí jasné. Možno však nie je úplne každému jasné, či je to dobré alebo zlé. Ľudia majú mnoho vrstiev svojej identity. K identite človeka patrí jeho národnosť, pohlavie, rasa, vzdelanie, profesia, príslušnosť k rodine, rodu, vierovyznanie atď. Prečo by práve národný princíp mal byť v týchto časoch jedným z najpodporovanejších (hoci sa deje presný opak)? V minulosti bola pre človeka dôležitá aj jeho stavovská príslušnosť, a súnáležitosť s krajinou bola rovná identifikovaniu sa s kráľom, resp. vládnucou dynastiou. Mnohí monarchisti by mi teda mohli oponovať, že

Rozhľadený Slovák - ateista vie, že dejiny jeho vlasti do veľkej miery súviseli s kresťanskou vierou, preto ju toleruje a do nejakej miery aj akceptuje.tento princíp je dôležitejší ako národovectvo. Treba sa však pozerať na svet reálne – Slovensko vládnucu dynastiu ani kráľa nemá a keby ich aj malo, bolo by veľmi otázne, koľko Slovákov by sa s nimi stotožnilo. Slovenský národ, akokoľvek zahmlene sa nám môže javiť toto slovné spojenie, je však skutočnou množinou osôb.
 

Idea a identita

Myslím si, že ten, kto sa k fenoménu štátu stavia príliš racionálne, nemá na veci správny pohľad. Štát nesmie byť súhrn byrokracie a mechanizmov. Štát by mal mať svoju ideu. Určité idey máme zapísané priamo v ústave – cyrilometodské dedičstvo, právny štát, demokracia, ale aj priama odvolávka na slovenský národ. Ako som písal, zdá sa byť

dosť hmlistým písať o slovenskom národe. Každý pozná iných ľudí zo svojho okolia a každý má teda iné skúsenosti. Predsa len však naši vzdelanejší i menej vzdelaní predkovia pomohli vytvoriť niečo, čo dnes môžeme nazvať slovenskou identitou. Každý si pri tej identite môže predstavovať čosi iné, čosi zo svojho regiónu, napr. Detvanec určite nezabudne na typický kroj či maľované kríže, obyvateľ niektorej obce môže pamätať na známeho rodáka atď. Je dôležité, aby sme každodenne pomáhali vytvárať pocit súnáležitosti s národným štátom. Tak ako je dôležité spoločenstvo ľudí ako rodina, cirkevný zbor, či obec, tak na vyššej úrovni by človek mal pociťovať zodpovednosť aj za vlastný národ. Dôvody sú, ako som naznačil aj iracionálne, to je však len plus, lebo keď je niečo iracionálne dané, nemusíme do toho človeka až tak veľa „dokopávať“. Hneď vie, o čom je reč, keď sa povie národ, rodina, viera.

 

Príslušnosti k celku

Slovenský národ a štát sú vyššími celkami ľudskej organizácie práce a v tom tkvie práve ich dôležitosť. Tak, ako je ťažko samému človeku, tak je ťažko aj rodine, či cirkvi, ktorá je sama vystavená svojmu osudu. Inak, cirkvi. Ako katolíkovi by sa istotne aj mne páčilo, keby všetci Slováci boli katolíkmi a mohli sa tak spojiť za jednu vieru. Musím však akceptovať realitu, že to tak nie je. Ťažké by bolo zjednotiť Slovákov už aj pod zástavou kresťanstva. Avšak aj rozhľadený Slovák - ateista vie, že dejiny jeho vlasti do veľkej miery súviseli s kresťanskou vierou, preto ju toleruje a do nejakej miery aj akceptuje.

------------------------------------------------------------------------- Vyplň formulár - chcem byť členom Slovenského Hnutia Obrody! Nenechajme sa rozdeľovať našimi nepriateľmi. Nie sme ľavica ani pravica, sme Slováci! Všetci chceme to isté, spravodlivé a slobodné Slovensko. -------------------------------------------------------------------------

Neobstojí ani požiadavka príliš sa orientovať na akýsi „občiansky princíp“. To je slovné spojenie ešte viac zahmlené ako národ. A koniec-koncov sme spomenuli, že určité idey sú obsiahnuté aj v slovenskej ústave. Nemusíme ako problém vôbec vidieť, že nie všetci, čo žijú na Slovensku, sú Slovákmi. Národný a vlastenecký princíp, ktorým značne pomáhajú ich iracionálne zložky, sa môže navzájom prelínať a podporovať. Ako príklad napomáhania pocitu súnáležitosti so Slovenskom môžem spomenúť rôzne folklórne podujatia, ktorých sa zúčastňujú príslušníci viacerých národností.

Zhrnul by som to asi tak, že pocit príslušnosti k národnému štátu je jedna z dôležitých vyššie postavených identít. Jej pestovanie je dôležité jednoducho preto, lebo päť miliónov ľudí je viac než dvesto, či tristo. (A dvesto ľudí v globalizovanej spoločnosti je ozaj nepatrná sila.) Zároveň je dôležité, že s touto identitou sa ľudia stotožňujú vcelku automaticky. Naproti tomu napríklad stotožniť sa s myšlienkou slovanstva by bolo pre človeka zložitejšie. Tu už by musel viac nastúpiť aj racionálny aspekt – teda „je pre nás výhodné spolupracovať s inými národmi“.

Obyvateľov Slovenska nespája jediná viera, ani panovník, či dynastia. Môže ich však spájať slovenská identita, a to aj tých, ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín. Aj tí majú totiž prirodzený vzťah k Slovensku ako vlasti. Nakoniec, môže nás spájať aj tá túžba po skutočnej demokracii a právnom štáte, vyjadrená v našej ústave. Všetko je to každopádne o tom, nebyť sebecký. A tak ako človek dopraje svojej rodine, mal by dopriať aj svojmu národu a štátu, hoci ak aj nie sú ideálne. Ale stále poskytujú svojim príslušníkom „prístrešie“, pod ktorým môžu rozvíjať sami seba. Aj tej svojej vlasti je človek niečo dlžný.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------