Pravda o apoštolskej misii

Jozef Janták
12.09.2013 2 218 archív

Snahy  spochybniť, historicky zjednodušiť, alebo urobiť bezvýznamnou misiu sv. Cyrila a Metoda, nie sú nové. Objavili sa už  v čase vzniku tejto grandióznej historickej udalosti v dejinách Slovákov. Pri tohtoročnom jubilejnom výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska sa u niektorých skupín ľudí objavili tendencie spochybňovania významu ich misie.

Pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda v Benátkach. Prichádzajú s názorom o zničení našej pôvodnej slovanskej kultúry. Myslia tým zrejme kultúru pohanských bohov. Medzi našimi predkami však už v tom čase (pred franskými misiami) bolo veľa vyznávačov kresťanstva.

Archeológia nám dnes jasne dokazuje, že na vtedajšom Slovensku bola rozvinutá antická kultúra. Nežili tu ľudia len v drevených kolových hradiskách, ale v niektorých významných oblastiach stáli mestá s kamennými hradbami, palácmi a domami stavanými podľa antických vzorov.

Kmeňové zväzy našich predkov sa v  kontakte s antickým svetom vzájomne kultúrne obohacovali. Hroby našich predkov s bohatou výbavou antických civilizačných prvkov sa nachádzajú po celom Slovensku. Konštrukčné prvky a vybavenie hrobu pod končiarmi Tatier vyvolalo svetovú senzáciu. Rozdiel medzi východo a západorímskou civilizáciou bol minimálny, takže sv. Cyril a Metod nemali čo zničiť, len rozvinúť.

Bohužiaľ, ešte i dnes sa pohybujeme vo svete legiend, preto sme museli nazrieť do vtedajšieho sveta našich predkov. Na veľkoleposť, inteligenčnú vyspelosť a významnú úlohu Slovákov v desiatom storočí. Najväčší význam apoštolskej misie spočíval v hlásaní jednoty kresťanskej cirkvy, konanie cirkevných obradov v rodnej reči, jednotný právny a filozofický systém štátu, literárny význam. Osobitnou kapitolou bola jednotná abeceda, ktorá má mimoriadnu historickú minulosť. Aké sily vstupovali po Metodovej smrti do výsledkov ich práce? Lokálne mocenské záujmy, rivalita rodov, vonkajšie mocenské siločiary a diplomatické intrigy. Snahy spochybňovať historické diela veľkých ľudí, sa žiaľ tiahnu celými dejinami civilizácií.

V roku 1962 – 1965 sa konal II. Vatikánsky koncil, a to môžeme smelo povedať, bol aj určitou rehabilitáciou ich misie. Od roku 1965 sa cirkevné obrady konajú opäť v slovenskej reči.

--------------------------------------------------------------------------

Správa o odhalení tabule sv. Cyrila a Metoda v Benátkach.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár

--------------------------------------------------------------------------