Kto nechápe toto, nepochopil nič

Róbert Švec
05.08.2013 8 996 archív SHO

Naše dejiny sú bohaté a veľkolepé na udalosti a osobnosti. Dejiny slovenského národa vytvárali a ovplyvňovali významní Slováci, ktorí sa hlásili k rôznym vierovyznaniam. To si uvedomujeme my, Slováci, ktorí sa budeme vždy hrdo hlásiť k národu, ale túto skutočnosť si uvedomujú aj naši protivníci, ľudia a záujmové skupiny, ktorým prekáža sebavedomý a vnútorne silný slovenský národ.

Vždy platilo a platiť bude, že ak chce niekto niekoho, alebo niečo zničiť, najlepšou formou je zničiť protivníka z vnútra, nájdením slabého miesta a vrážaním klinov medzi jednotlivé skupiny kolektívu alebo národa, rozbiť jednotu a súdržnosť celku. A medzi najslabšie miesta

nášho národa patrí príslušnosť Slovákov k jednotlivým typom vierovyznaní. To je slovenská slabina, ktorú naši protivníci v dejinách vždy používali proti nám.

Určite poznáte „hlášky“ typu: „Pripomínať si Dubčeka, toho komunistu?“ „Oslavovať Hlinku, toho katolíckeho farára?“ „Oslavujme radšej kráľa Rastislava a nie kráľa Svätopluka, lebo kráľ Svätopluk vyhnal Metodových žiakov.“ A to je presne to hlboké nepochopenie dejín niektorými Slovákmi, ktorí sa na národ a spoločenstvo dívajú cez egoistické záujmy a pohľad svojej konfesie.

V našich dejinách je príklad tolerancie a vzájomnej podpory napr. katolíkov a evanjelikov, ktorí si podali ruky, ak išlo o vec národnú. Na slovenčinu Bernoláka (katolíka) nadviazal Štúr (evanjelik) a vytvoril spisovnú slovenčinu, ktorú podporil Ján Hollý, aj napriek tomu, že písal bernolákovčinou. Dôležitý a tak veľmi aktuálny príklad aj pre obrodu národa dnešných dní. Iné národy sa nepozerajú na to, kto z ich národných velikánov v čo alebo koho veril, ale majú v úcte svoje osobnosti preto, lebo sa obetovali pre národ a svojou celoživotnou prácou prispeli k budovaniu národného spoločenstva.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že v prvom rade sme Slováci a až potom príslušníci jednotlivých vierovyznaní.


Kto nechápe toto, nepochopil, čo znamená pracovať pre národ.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: DVOJKRÍŽ SVÄTOPLUK A ĽUDOVÍT ŠTÚR, (kliknite) Dvojkríž je naším najvzácnejším klenotom. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry i štátnosti. Je to kríž víťazstva. Iba u nás nájdete tento šperk, ktorý vás uchváti svojím vypracovaním. Decentný dvojkríž v limitovanej sérii je vhodný ako darček pre každého vlastenca. Garancia rýchleho doručenia. --------------------------------------------------------------------------