Historické mapy ako vhodná ozdoba

Slovenské Hnutie Obrody
27.06.2013 2 577 archív SHO

Po úspechu máp s historickou tematikou Slovensko v čase a Veľká Morava, vychádza vo Vydavateľstve Slovia ilustrovaná mapa Samova ríša. Richard Hiadlovský hovorí o potrebe popularizácie našich dejín hlavne pre obyčajného človeka, lebo práve z obyčajných ľudí vychádzajú neobyčajné osobnosti.

Richard Hiadlovský

Ste spoluautor troch ilustrovaných máp, ktoré populárnou formou propagujú našu históriu. Vzdelaním nie ste ani archeológ, ani historik. Ako ste sa stali vydavateľom populárno-historických máp?

Na začiatku každého hmotného, ale aj nehmotného skutku a produktu je myšlienka. Už samotná myšlienka naštartuje proces zhmotňovania danej veci. S myšlienkou vytvoriť niečo hodnotné a poučné pre verejnosť a bežného človeka som začal koketovať zhruba pred piatimi rokmi, keď som služobne navštívil našu starobylú Nitru. Pri prechádzke centrom mesta som mal pocit, že ani nie som na Slovensku. Zahraničné spoločnosti „skrášlili“ toto starobylé mesto ohyzdnými reklamnými tabulami, pútačmi, človek tam má možnosť zhliadnuť celú plejádu billboardov na tie najfantastickejšie produkty. Táto situácia ma prinútila konať. V mysli sa mi vynoril veľký otáznik. Je toto to čo potrebujeme? Je toto to čo nás obohatí? Zabezpečí ďalším generáciám poznanie, lásku a úctu k našim predkom? Určite nie! Preto som spolu s kartografickou spoločnosťou začal vyrábať mapy s historickou tematikou. Myslím, že vzniklo dôstojné, osvetovo-populárne dielo. Vzdelaním síce nie som ani historik ani archeológ, no najdôležitejší v živote je zápal pre vec, bez ktorého to nejde. Bez neho vám nepomôže žiadna škola na svete.

Ako hodnotíte spoluprácu Archeologického ústavu, Slovenskej akadémie vied, múzeí, či iných inštitúcií pri tvorbe máp?

Tvorba týchto máp bola pomerne náročná, keďže v obdobiach, ktoré prezentujú, nijaké mapy neboli. Napríklad mapa Veľkej Moravy vznikala zhruba tri roky. Mapy nie sú v nijakom prípade povrchné. Ich vzniku predchádzalo mnoho návštev skanzenov, múzeí, štúdium odbornej literatúry... Inštitúcie, ktoré som navštívil sa k ich tvorbe stavali pomerne ústretovo. V spomínaných inštitúciách pracujú skutoční odborníci. Veľké muky som prežíval v čase, keď som čakal na posúdenie mapy Veľkej Moravy. Posudok dopadol dobre.

Čo vás priťahuje na histórii, archeológii a výskume?

História je skutočnou studnicou múdrosti. Z histórie sa dá ponaučiť, história dokáže varovať, história je skutočný fenomén, ktorý si zaslúži určite väčšiu pozornosť ako sa jej dostáva. História Slovanov je sama o sebe veľmi fascinujúca. Veľmi rád chodím do terénu. Okolo každého nájdeného črepu sa dajú viesť nekonečné hodiny rozhovorov a rozoberať vlastné teórie. Pri predstave, že úlomok z nádoby, ktorý som držal v ruke slúžil pred 1500 rokmi našim predkom je úžasná. Na čo slúžila nádoba? Ako vyzerala domácnosť v ktorej slúžila? Akým jazykom rozprával jej majiteľ? Atď.

Čo všetko ponúka vaše vydavateľstvo a kto je vaším zákazníkom?

V našom vydavateľstve sa usilujeme prezentovať vedecko-populárnou formou dejiny Slovenska. Naším cieľom je, aby sme vytvorili iný, ako je zaužívaný, model skrášľovania priestorov. Prečo by napríklad úradník nemohol mať namiesto egyptského papyrusu na stene pekne zarámovaný Kyjevský list v hlaholike? Nechcem urážať iné kultúry, ale je nepochopiteľné, že v kanceláriách a priestoroch našich úradov nájdeme všetky možné dekory, od čínskych drakov, cez austrálske bumerangy, no nájsť tam niečo slovanské, je viac ako zriedkavé. Práve preto sa snažíme dať ľuďom niečo na skrášlenie svojich a verejných priestranstiev. Čo sa týka zákazníkov, sú nimi hlavne organizácie, inštitúcie a samozrejme bežní ľudia. Mapy sa úspešne predávajú aj vďaka Slovenskému Hnutiu Obrody (SHO), ktorému sa chcem aj touto cestou poďakovať.

Mapy sa predávajú v našom internetovom obchode Vlastenec.sk.

Aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Ak budeme mať aspoň takú odozvu ako doteraz v práci budeme pokračovať. Je veľmi príjemné, keď niekto zavolá a povie, že nám fandí a drží palce. Žiadne peniaze sa tomu nevyrovnajú. Pripravujeme ďalšie hodnotné veci, čitatelia sa majú na čo tešiť.

Zhováral sa Pavol Privalinec

--------------------------------------------------------------------------

TIP: TRIČKO NEZÁVISLOSŤ (kliknite) Oslavujeme 20. výročie obnovenia slovenskej štátnosti. Pridaj sa k nám i ty! -------------------------------------------------------------------------