Šaría pre Slovensko?

Julián Orlický
07.06.2013 4 916 internet

Do našej demokratickej, pluralitnej a postmodernej spoločnosti plnej tolerancie a podriadenosti menšinám vstúpila, zatiaľ len na internet, nová iniciatíva Šaría pre Slovensko.  Ide o ďalší pokus o tzv. „obohatenie" nášho národa exotickými prisťahovalcami z arabského sveta so snahou vytvoriť pravý multikultúrny pozemský raj.

Ľavicoví neomarxistickí filozofi, aktivisti, plní odporu až nenávisti k všetkému národnému a tradičnému si neuvedomujú, že ich ideál pansexuálnej spoločnosti narazí na tvrdý odpor arabských más pod vplyvom Koránu. Až potom mnohí homosexuáli spoznajú význam svojho umelo vytvoreného slova homofóbia. Alebo je to len prvý krôčik agresívneho, násilníckeho Mohamedovho kultu na našom území, ktorý nahrádza pôvodné hodnoty obyvateľov Európy?

Nepripravená Európa

V Saudskej Arábii len nedávno zrušili otroctvo no v praxi za kresťanskú vieru dodnes hrozí trest smrti. Taktika islamistov poukazovať na moderné zákonodarstvo pri rozširovaní svojho vplyvu v hostiteľskej krajine je bohužiaľ účinná. Kresťanská viera a tradičné hodnoty sa vytrácajú a nahrádzajú ľahostajnosťou, prízemnou vierou v samého seba, ezoterikou, sektami, militantným ateizmom alebo konzumnou prázdnotou. Kresťanskej teológia sa za potlesku médií približuje modernému svetu, rozumej premieňa podstatu bojujúcej cirkvi na konformný, oddychový a zábavný podnik, kde nikto nič nemusí obetovať pre to aby sa stal skutočným, duchovným, Kristovým rytierom.

Dedičstvo osvietenstva

Z kedysi falošného náboženstva - islamu, proti ktorému bojovali státisíce kresťanských bojovníkov, sa v podstate stal rovnocenný partner. Pri budovaní nového New Age sveta, neexistuje žiadna absolútna pravda a jasná hierarchia hodnôt. Všetko je možné, všetko je relatívne – hlavné pravidlo postmodernej spoločnosti má svoj pôvod v liberalizme a ten vychádza z osvietenskej Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá nahradila tradičný stavovský poriadok republikou. Pod heslom sloboda, rovnosť a bratstvo bola upadajúca monarchia Ľudovíta XVI. nahradená tyraniou, ktorá nemala do vtedy v dejinách obdobu. Tisíce povraždených odporcov revolúcie, potoky krvi pod gilotínami odštartovali moderné dejiny Európy. Vedecko-technický pokrok umožnil našej civilizácií roztiahnuť sa na ostatné kontinenty a podriadiť si tamojšie kultúry, ale zároveň priniesol do nášho myslenia odklon od Boha, morálky a tradičných hodnôt .

Kultúrna revolúcia roku 1968, ktorá mala ohlas aj u nás neznamenala len príchod novej módy a hudby. Životný štýl terajšej mládeže v západnej Európe bol odlišný oproti generácii ich rodičov. Deti kvetov žili v blahobyte rýchlo rozvíjajúcej sa západnej Európy. Masová výroba vytvorila konzumnú spoločnosť. Tu našla Frankfurtská škola marxistickej filozofie na čele s Herbertom Marcusom svoju živnú pôdu. Svoj hlavný cieľ, dosiahnuť celosvetový komunistický ,,raj“, nezmenili. Pochopili však, že na radikálnu premenu spoločnosti sa musia zbaviť svojho hlavného súpera – kresťanského náboženstva.

Zmyslom života sa stalo ,,carpe diem“, užívaj dňa, morálka sa vytratila ako zbytočné obmedzenie spiatočníkov a tradičné hodnoty začali byť nahrádzané napr.: liberálnym postojom k rodine, ako k zväzujúcej, zastaranej organizácii, ktorú treba odstrániť, feminizmom a propagáciou homosexuálnych zväzkov ako skvelého príkladu pokroku civilizácie. Čokoľvek pomáhalo radikálnej premene štátu a spoločnosti na beztvarú masu konzumentov, bez vlastnej národnej, náboženskej, dokonca sexuálnej identity bolo ,,morálne“. Do tohto všetkého začala do Európy prúdiť lacná pracovná sila z moslimských krajín na nekvalifikované práce, ktoré domáci Európania nechceli robiť, aj preto, že prudký rozmach ekonomiky v 60-tych rokoch vytváral relatívne vysoký počet nových pracovných miest.

Nová ľavica vs. islamský fundamentalizmus

V súčasnosti sa nachádza Európa na pokraji ekonomického kolapsu, ale prílev desať tisícov imigrantov z arabských krajín pokračuje. Európska únia sa v duchu ideológií postmodernizmu a postnacionalizmu, na ktorých je vystavaná, snaží o integráciu týchto prisťahovalcov s vysokou kriminalitou, pôrodnosťou a nízkym vzdelaním do spoločnosti. Preto je dnes v Anglicku skoro zločinom vyvesenie vlajky s kresťanským krížom, lebo to uráža moslimov a naopak, je neoficiálne tolerované právo Šaría, ktoré je praktizované v moslimských štvrtiach bez ohľadu na zákony materskej krajiny.

Náš problém spočíva v tom, že nielen my, ale aj naše myslenie, filozofia sa nedokáže moslimom postaviť. Zákony, ktoré na nadšenie mnohých, sekularizovali našu spoločnosť od ,,tmárskej, netolerantnej cirkvi“ radikálny islamský fundamentalista odignoruje. Pokiaľ sa naši volení politici právne, teda zákonmi nepostavia na ochranu národov Európy a nezačne kultúrna osveta, podpora rastu pôvodnej európskej populácie, upadneme do občianskej vojny a chaosu. Keď islamskí fanatici prevládnu v metropolách a mestách západnej alebo východnej Európy, bude to znamenať koniec vymáhateľnosti nášho ,,skvelého“ osvietenstvom inšpirovaného právneho systému. Deklarácia ľudských práv a slobôd bude roztrhaná na kusy. Ľavicoví neomarxistickí filozofi, aktivisti, plní odporu až nenávisti k všetkému národnému a tradičnému si neuvedomujú, že ich ideál pansexuálnej spoločnosti narazí na tvrdý odpor arabských más pod vplyvom Koránu. Až potom mnohí homosexuáli spoznajú význam svojho umelo vytvoreného slova ,,homofóbia“ pretože tvrdé zásady, ktoré proti týmto sexuálnym menšinám presadzuje ideológia Koránu, kresťanstvo voči nim nikdy neuplatňovalo.

Aj keď na Slovensku neexistuje významná moslimská populácia, nariadenie všemocného Bruselu, na ktorom sa stávame postupne čoraz viacej závislými, to môže razom zmeniť. Domáca pôrodnosť hlboko pod úrovňou nutnou na zachovanie národa, teda viac ako dve deti na rodinu je do značnej miery zvyšovaná našimi tmavšími spoluobčanmi. Náš národ zatiaľ pred hrozbou agresívneho islamu nestojí, no nie je ani pripravený účinne zasiahnuť pri objavení sa tejto hrozby a to aj napriek zlým historickým skúsenostiam s tureckou okupáciou nášho územia v rannom novoveku.

Slovensko trpí všetkými chorobami dnešnej západnej civilizácie a to nás môže výjsť poriadne draho. Situáciu musíme zmeniť, lebo história praje iba odvážnym a pripraveným.

-------------------------------------------------------------------------

TIP: TRIČKO SRBSKÉHO NÁRODNÉHO HNUTIA (kliknite)
Objednaj si tričko s historickým srbským znakom s ktorým bojovali Srbi proti islamu. V erbe sú štyri písmená С symbolizujúce Само слога Србина спасава - Len jednota spasí Srbov.
-------------------------------------------------------------------------