Pridaj sa k nám!

Slovenské Hnutie Obrody
20.09.2013 6 489 archív

„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“ To sú slová Ľudovíta Štúra, jedného z najväčších velikánov našej histórie. Slová, ktoré by mal každý spravodlivý človek zahrievať svojím srdcom a rozozvučovať perami.

Pridaj sa k nám a staň sa aj Ty členom Slovenského Hnutia Obrody! Dnes je tá chvíľa, kedy sa rozhoduje o budúcnosti celých národov. Slovenský národ, tak ako ostatné národy Európy, je vystavený útoku na jeho právo žiť slobodne a spravodlivo. Všetko to, čo poznáme, to čo milujeme, hodnoty, ktoré nám zanechali naši predkovia, je v ohrození. 

Rodí sa nová totalita, ktorá sa pokúša oslabiť európske národy a štáty. Finančné špekulácie, prisťahovalectvo, odnárodňovanie, rozklad rodiny, to sú len niektoré zo zbraní, ktoré sú proti nám použité.

Slovenské Hnutie Obrody vyzýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné, aká budúcnosť čaká ich rodiny, všetkých, ktorí horia vrúcnou láskou k svojej krvi a svojmu národu.

Dnes prišla naša chvíľa! Všetko je v našich rukách. Prišla chvíľa obrody. Chvíľa boja za skutočné hodnoty a za slobodnú budúcnosť! BOJA ZA SLOVENSKÝ NÁROD! Už nie je čas hrať sa na nezávislých.

Nenechajme sa rozdeľovať našimi nepriateľmi. Nie sme ľavica ani pravica, sme Slováci! Všetci chceme to isté, nové a silné Slovensko. Klamstvá mediálnych psov nezaslepia naše oči, my vidíme a počujeme.

-------------------------------------------------------------------------
Vyplň formulár - chcem byť členom Slovenského Hnutia Obrody!
------------------------------------------------------------------------

Slovenské Hnutie Obrody má víziu a odhodlanie na to, aby vrátilo Slovensko do rúk Slovákom.

Pridaj sa k nám a staň sa aj Ty členom Slovenského Hnutia Obrody!