Tu bratia vždy stretať sa budú

Pavol Privalinec
25.05.2013 2 412 internet

Práve v týchto chvíľach, kedy sa otvorene začína hovoriť o chybách európskej integrácie, multikulturalizmu a chybách integrácie horúcich hláv, je dôležité nezabúdať na slová Ľudovíta Štúra o kvitnúcej slovanskej lipe.

J. M. Hurban: „Nebolo kedysi hranice medzi Slovenskom a Moravou, za starých čias, to bola spoločná vlasť zbratrených slovanských národov. A preto nemá byť ani teraz, hranice medzi týmito dvoma krajinami, ktorá by rozdeľovala zbratané kmene.“

Slávnosti na Javorine

za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov potvrdzujú nadštandardné vzťahy nielen politickej elity, ale najmä obyvateľstva, ktoré má k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým.

Názov Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov však nezohľadňuje historickú existenciu a tradíciu stretnutí Moravanov a Slovákov práve na tomto posvätnom mieste. Snahy o správne pomenovanie tohto podujatia sú staré niekoľko desaťročí a doteraz neboli vypočuté.

Organizačnému výboru   

Tak ako bol dôstojne zasadený pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na hrebeni Veľkej Javoriny, tak žiadame organizačný výbor tohto podujatia zložený z obcí a krajov na oboch stranách rieky Moravy, aby konečne nabral odvahu na pomenovanie akcie názvom Slávnosti bratstva Čechov, Moravanov a Slovákov. Práve v roku 1150. ročného príchodu sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy na Veľkú Moravu, by bol tento odvážny krok o to symbolickejší a cennejší.

Moravania na Slovensku:

„My, Moravania žijúci na Slovensku, od samého počiatku rešpektujeme suverenitu Českej a Slovenskej republiky.

Každodenná realita nášho života je spojená predovšetkým so spoločenským a politickým dianím v Slovenskej republike. Aj napriek tejto skutočnosti si naďalej uctievame svoju rodnú vlasť a spolupatričnosť ku svojmu moravskému národu.

Za dvadsať rokov existencie oboch štátov sme svojou činnosťou výrazne prispeli k obohateniu slovenskej kultúry prvkami našej národnej moravskej kultúry. Svojou činnosťou na spoločenskom a kultúrnom poli trvale prispievame k uchovávaniu a kultivácii tradične úzkych bratských vzťahov moravského a slovenského národa. Z hore uvedených dôvodov vyslovujeme poľutovanie, ako aj protest proti zneniu oficiálneho názvu slávností na Javorine. Žiadame o zaradenie a uznanie našej moravskej identity v oficiálnom názve týchto slávností. Zároveň sa obraciame na slovenskú a moravskú verejnosť, aby nás v našom úsilí podporila.”

Slávnosti bratstva sa budú konať 28.7.2013.