Vyžadujeme jasné stanovisko!

SHO, MO MS
10.05.2013 3 098 archív

Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi a predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanovi Belicovi o situácii na južnom Slovensku a chystanej výstavbe mostov cez rieku Ipeľ, ktoré naša vlasť nielenže nepotrebuje, ale nemajú žiaden prínos.

Vážený pán Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky,
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
dovoľujeme si Vás týmto osloviť aj my, príslušníci majoritnej kultúry na južnom Slovensku ohľadne plánovanej výstavby ipeľských mostov.

Starostovia a primátori hraničných obcí, s už fungujúcimi mostmi cez hraničné rieky s Maďarskom, ktorí pôvodne boli za ich výstavbu, priznali, že tieto komunikácie nepriniesli očakávané efekty, ani zamestnanosť v regióne, ani rozvoj turizmu.Už dlhšiu dobu s nemým úžasom sledujeme tieto aktivity a angažovanosť našich kompetentných predstaviteľov vo výstavbe dvoch cestných mostov cez rieku Ipeľ v obciach Chľaba a Pastovce. Doteraz sme sa spoliehali na to, že naši zástupcovia vedia, čo robia, ak sa zasadzujú o takúto výstavbu, že vyvinú maximálne úsilie, aby táto investícia bola výhodná aj pre nás, Slovákov obývajúcich regióny v blízkosti plánovanej výstavby mostov a že nevzniknú pre nás žiadne riziká. Čím ďalej, tým viac sme však presvedčení o opaku.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v regiónoch, kde sa majú vybudovať oba mosty, predstavujú obyvatelia majority, v okrese Nové Zámky takmer 60% (58,2%) a Levice takmer 70% (68,9%) celkového počtu obyvateľstva, väčšinu. Nie je pravda, že podporujeme výstavbu ipeľských mostov, tak ako to prezentujú niektoré subjekty maďarskej národnostnej menšiny aj za nás. Rázne sa dištancujeme od takýchto vyhlásení!

Doposiaľ nám vybudované, resp. obnovené mosty cez hraničné rieky s Maďarskom nepriniesli také  pozitíva, bez ktorých by sme sa nezaobišli. A to ubehlo už viac ako desať rokov. Hlavne nám každodenne strpčujú život agresívnou inváziou cudzej kultúry, ktorej tu máme aj tak viac než dosť. Tá sa potom prejavuje ignoranciou a útokmi na náš materinský jazyk v úradnom a v spoločenskom styku obyvateľov, potlačovaním našej národnej kultúry, uprednostňovaním  menšinovej kultúry nielen podnikateľmi, ale aj samotnými samosprávami, ničením hmotných národných pamiatok, ktoré sme dali postaviť len s veľkým úsilím, vyčíňaním rôznych maďarských extrémistických skupín, dokonca jednotlivcov, pobočky Jobbiku sú už vo viacerých mestách na južnom Slovensku.  V obciach, kde Slováci tvoria menšinu totiž v samosprávach vďaka súčasnej legislatíve a nerešpektovaním právnych noriem disponujú minimálnym podielom na riadení verejných záležitostí!  Zamestnanosť v minulom období v takýchto regiónoch síce stúpla, ale preto, že sa v Maďarsku mohli zamestnať hlavne občania ovládajúci maďarský jazyk, teda takmer žiadni Slováci. Dnes neplatí už ani to. Aj starostovia a primátori hraničných obcí, s už fungujúcimi mostmi cez hraničné rieky s Maďarskom, ktorí pôvodne boli za ich výstavbu, priznali, že tieto komunikácie nepriniesli očakávané efekty, ani  zamestnanosť v regióne, ani rozvoj turizmu (Nové mosty cez Ipeľ prácu nepriniesli, Rimai, Š., Pravda).

Slováci na južnom Slovensku už nechcú žiadne ďalšie extrémistické útoky, doposiaľ sa minuli účinkom, ale len preto, že príslušníci majority na ne nereagovali a trpezlivo ich znášajú. Alebo budeme čakať, kým sa nezačnú vyostrovať spory do otvorených konfliktov? Zdôrazňujeme, že južné Slovensko v súčasnosti nie je na ďalší takýto bezprostredný medzikultúrny kontakt pripravené  politicky, jazykovo, kultúrne ani psychicky.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Objednaj si nálepky kampane Na Slovensku po slovensky -------------------------------------------------------------------------

Otváranie sa cudzej kultúre bez zabezpečenia podmienok a práv pre priaznivý, bezpečný a nerušený život majority je nezodpovedným konaním, ktoré skôr, či neskôr prinesie negatívny dopad nielen pre tunajšie slovenské obyvateľstvo, ale v konečnom dôsledku aj pre celé Slovensko. Otváranie hraníc s Maďarskom pociťujú prioritne, bezprostredne a najintenzívnejšie Slováci v blízkosti hraníc, a preto, že máme dostatok skúseností, najmä negatívnych a reálne obavy z nastúpeného trendu budovania mostov, preto, že je pre nás dôležitejšia naša bezpečnosť a bezpečnosť  tohto územia, ako aj  budúcnosť našich detí, pokladáme za povinnosť my, Slováci z južného Slovenska ako štátotvorný národ a majoritné obyvateľstvo nielen na južnom Slovensku, ale aj v dvoch okresoch, kde sa majú postaviť dva mosty, žiadať od Vás:
- zastavte plánovanú výstavbu oboch ipeľských mostov v Chľabe a Pastovciach!
- dajte nám záruky a realizujte opatrenia, ktoré vytvoria bezpečnosť na celom území južného Slovenska!
- upriamte pozornosť v prvom rade na hospodársky, kultúrny a duchovný rozvoj samotného južného Slovenska!

Môže si dnes náš štát  dovoliť za súčasnej zlej hospodárskej situácie na Slovensku, s armádou, ktorá je v kritickom stave, za neustáleho tlaku menšinových maďarských politikov na plnenie ich požiadaviek, za súčasnej maďarskej iredentistickej politiky, maďarskej legislatívy s exteritoriálnymi účinkami, so stále zbrojacim Maďarskom uľahčovanie otvárania brán do našej vlasti?

Vážený pán premiér, predseda NSK,
vzhľadom k tomu, že sa prostredníctvom tohto listu na Vás obracia viacero národných subjektov na južnom Slovensku a vzhľadom k závažnosti celkovej situácie na tomto území, očakávame, že  budete venovať mimoriadnu pozornosť našej výzve, poskytnete nám odpoveď priamo od Vás, nie sprostredkovanú Vašimi zamestnancami. Záverom nám dovoľte, aby sme Vás ubezpečili o tom, že Vám radi poskytneme aj ďalšie informácie, naše názory a návrhy a tiež  prijmeme Vaše pozvanie na osobné stretnutie s našimi zástupcami.

Slovenské Hnutie Obrody
Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove
Miestny odbor Matice slovenskej v Čechách
Miestny odbor Matice slovenskej v Kolte
Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch
Miestny odbor Matice slovenskej v Bánove
Miestny odbor Matice slovenskej v Černíku
Miestny odbor Matice slovenskej v Komjaticiach
Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Kýre

Mgr. Pavol Privalinec
podpredseda Slovenského Hnutia Obrody,
poverený odoslaním listu

V Štúrove, dňa 3. mája 2013