Dosť bolo tolerancie!

Tomáš Kopřiva
27.08.2013 8 597 Tomáš Kopřiva

Európske národy sú paralyzované. Európske národy a to vrátane Slovenska, sa dostali do pozície človeka, ktorý stratil akúkoľvek schopnosť vlastného uvažovania a rozhodovania. 

Na všetko už máme pripravené vzorce uvažovania a mantinely, v ktorých sa môže rozvíjať náš úsudok. Všetky naše rozhodnutia sú vymedzené týmto systémom a prísť s myšlienkou, ktorá narúša tento stereotyp je krajne nežiaduce, nakoľko vzrastá možnosť rozrušenia systému, ktoré môže vyústiť až k jeho kompletnej demontáži.

Jedným z hlavných vzorcov uvažovania, o ktorom sa nesmie pochybovať, je náuka o tolerancii. Náuka o bezbrehej tolerancii obletela všetky kultúrne vyspelé národy a pevne sa zakorenila vo všetkých ich štruktúrach. Všetko čo robí dnešná európska civilizácia a bez výnimky tým myslím pôvodné národy Európy, je podmienené mantrou tolerancie. Sme tolerantní ku každému a ku všetkému. Spoločnosti bola vsugerovaná deštruktívna viera o tom, že ak chceme byť spoločnosťou spravodlivou, pokrokovou a úspešnou, spoločnosťou s budúcnosťou, tak musíme byť rovnako spoločnosťou maximálne otvorenou a to čomukoľvek. Musíme byť spoločnosťou tvárnou a beztvarou.

Cesta do zabudnutia

Čo sa nedá tolerancii uprieť, je jej obrovská príťažlivosť. Tí, ktorí manipulujú pojmom tolerancia sú si vedomí psychologického nátlaku na ľudí, ktorí toleranciu dovedenú ad absurdum odmietajú. Človek netolerujúci odchýlky od prirodzeného stavu prostredia v ktorom žije, je totiž spoločnosťou vychovanou médiami okamžite postavený na úroveň čudákov, násilníkov či vrahov.

Násilná implementácia pocitu viny voči niekomu, ku komu nemáme žiadne reálne záväzky vnáša do mysle človeka silný vnútorný rozpor medzi vrodenou prívetivosťou, logickým vydedukovaním znásilňovania tejto prívetivosti a tlakom spoločnosti, ktorá sa nachádza v rovnako dezintegrovanom stave, pričom skupinová nevedomosť umožňuje zneužitie davu na vytvorenie tušene očakávaného vzorca správania.

Tolerancia je na víťaznom pochode naprieč celou Európou. Avšak pre európske národy, pre Slovensko, znamená toto ťaženie jediné, a to je totálna devastácia všetkého tradičného a prirodzeného. Bezbrehá tolerancia je priamou cestou k zániku európskej civilizácie. Ku zániku najvýraznejšej a najobdivuhodnejšej civilizácie v známych dejinách.

Stačilo

Stačilo! Dosť bolo ústupkov. Musíme sa zbaviť toho jedu všerozkladnej tolerancie.

Nebudem tolerovať politikov, pretože zrádzajú slovenský národ, odovzdávajú svoju vlasť do rúk cudzím uchvatiteľom.

Nebudem tolerovať korupčníkov, pretože ožobračujú náš ľud a nivočia hodnoty budované generáciami.

Nebudem tolerovať propagáciu sexuálnej deviácie, pretože otravuje čisté srdcia detí a mládeže.

Nebudem tolerovať médiá, pretože zmrzačili vkus, citlivosť a úsudok celého národa.

Nebudem tolerovať neprispôsobivé menšiny, pretože sú rozkladným prvkom, kopijou zarazenou do srdca národa.

Nebudem tolerovať prisťahovalcov, pretože oni nie sú moja rodina, oni nezmáčali túto zem svojím potom a krvou.

Bezbreho tolerantný človek je človek, ktorý žije v chaose, bez vízie a bez budúcnosti. Tolerancia je totiž sestrou ľahostajnosti. Dosť bolo tolerancie! Dosť bolo ľahostajnosti! Dosť bolo nevšímavosti a zbabelosti!

Nehanbime sa za svoje presvedčenie, nazývajme zlodeja zlodejom, zradcu zradcom, zvrhlíka zvrhlíkom, asociála asociálom. Buďme verní pravde a národu. To je to, na čom záleží!

Jedine ideály, hodnoty a poriadok nám pomôžu prežiť!