Manipulácia v masových médiách

Pavol Stern
18.04.2013 4 185 internet

Na otázku moderátora relácie Sobotné dialógy či je Slovensko štandardný právny štát, odpovedal Robert Fico jednoznačne: „Nie.” S výrokom predsedu vlády sa dá iba súhlasiť.

Novinárka a fotografka CNN Amber Lyon (na fotografii) prehovorila o príkazoch americkej administratívy o úprave informácií, ktoré sa majú odvysielať verejnosti v prospech rozpútania agresie proti Sýrii a Iránu. Amber Lyon hovorí doslova o totožnej mediálnej manipulácii verejnosti, aká sa použila proti Iraku, kedy sa tvrdilo, že vlastní zbrane hromadného ničenia a ohrozuje okolité štáty. Žiadne ZHN sa však v Iraku nikdy nenašli.

Problém dodržiavania práv človeka - občana na Slovensku má svoje (moderné) korene v bývalom socialistickom zriadení, a maniere predstaviteľov tohto režimu sa preniesli i do súčasnosti.

K vašim službám

Výstižným zobrazením javu prezliekania kabátov je i stvárnenie roly starostu Jana Hartla vo filme Habermannův mlýn hercom Andrejom Hrycom. Dej filmu sa odohráva v Sudetoch a odzrkadľuje pomery vojnových čias a následný odsun Nemcov. Starosta pohraničného mestečka Eglau sa vedel prispôsobiť každej dobe a vo svojej funkcii si najprv pripíjal s nemeckými dôstojníkmi na slávu Veľkonemeckej ríše a o pár rokov, keď sa blížil front, stál na čele davu lynčujúceho Nemcov.

Jednoduché pravidlo

Čím citlivejšia a pre vládnu dôležitejšia je téma, tým viac sa manipulácia v médiách uplatňuje. V slovenských pomeroch medzi takéto témy môžeme zaradiť i tému prvej Slovenskej republiky. Poďme si porovnať mediálne výstupy dvoch podujatí, ktoré sa usporiadali v marci. Oslavy štátnosti v Čakajovciach a pripomienka prvého transportu Židov z Popradu.

Pri porovnávaní obsahu správ jednej agentúry zistíme, že degradácia nastáva už v samotnom nadpise akcie v Čakajovciach, ktorá má v rukáve Čierneho Petra. Hoci sa na akcii tohto roku zúčastnil rekordný počet ľudí, správa je koncipovaná tak, že na podujatie prišlo približne 7 - 8 ľudí, pričom na podujatí bolo vyše 150 ľudí. Agentúrna správa nezabúda dodať podvedomý negatívny obsah, že akciu monitorovali policajné hliadky.

Protislovenský živel s červeným esom v rukáve

Naopak pri správe z Popradu sa autor vôbec nevenuje počtu zúčastnených hoci na fotke je ich presne 11. Celý priestor reportáže je venovaný obsahu akcie, ktorou sprevádzal riaditeľ Múzea židovskej kultúry prof. Pavol Mešťan, pôvodným menom Marmorstein. Mešťan získal veľký doktorát a potom aj „profesúru” z vedeckého komunizmu na Vysokej straníckej škole ÚV KSS v Bratislave.

Demonštrovaný prístup redaktorov SITA odzrkadľuje iba jednu z mnohých techník manipulácie spravodajstva.