Šmelinárska demokracia

Pavol Privalinec
13.04.2013 2 309 internet

...v deň nedožitých 69 rokov Karla Kryla (12. apríla 2013)

„Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.” Slová Karla Kryla, staré už dve desaťročia, sú najvýstižnejšou politologickou charakteristikou režimu súčasnosti.

Legendárny Karel Kryl„Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky.” Slová Karla Kryla, staré už dve desaťočia, sú najvýstižnejšou sociologickou charakteristikou spoločnosti súčasnosti.

„Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů.” Slová Karla Kryla, staré už dve desaťročia, sú najvýstižnejšou futuristickou víziou šmeliny budúcnosti.

Skutočnosť (najmä ako opak ideality), alebo realita je všetko, čo je, na rozdiel od toho, čo nie je, ešte nie je, a toho čo môže byť. Aspoň sa o to pokúsme... Opäť.