Budúcnosť patrí nám

Pavol Privalinec
20.03.2013 3 550 archív

Báli sa ho, a boja sa ho dodnes! Boja sa, že pravda prehluší lož. Boja sa, že prezident, ktorého národ miloval, opäť povstane.

Pár mesiacov po vzniku prvej Slovenskej republiky Jozef Tiso vyslovil nasledovné posolstvo: „Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii ktorú pestovali naši otcovia.

Pavol Privalinec s Júliusom Binderom, legendou moderných slovenských politických dejín. Náš nacionalizmus nie je biologický pud, ale mravný charakter; nie nenávisť k niekomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše kresťanské vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.“ Pýtam sa, kedy sa naposledy nejaký slovenský politik prihlásil k láske k národu, vlasti, kresťanskej viere a k tradícii? Viem to úplne presne, dokonca na hodinu. Bolo to presne 18. apríla 1947 o 3. hodine ráno. Dve hodiny pred popravou prezidenta Tisa.

Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, ktorej reprezentantom som i ja, ako i celé Slovenské Hnutie Obrody, otvorene pohŕda propagandou usalašenou v zatuchnutých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Táto inštitúcia aj 20 rokov od obnovenia štátnosti skrýva vo svojich útrobách kostlivcov ako je Ivan Kamenec, Dušan Kováč, či Milan Zemko, ktorí svojimi kontroverznými názormi na obdobie prvej Slovenskej republiky doslova obťažujú ďalšie generácie mladých Slovákov. My tomu hovoríme dosť. Snahy otvorene označujeme za protislovenské a protinárodné, teda nezlučiteľné s ďalším vývojom Slovenskej republiky.   

Pred tromi rokmi vznikla pieseň s posolstvom, ktorá sa šírila tak rýchlo, až začala byť problémom. Pod videom s autorom spomínanej piesne na stránke SME bolo napísané nasledovné: „V texte kontroverznej piesne Trápi ma zaznie aj veta „krysy popravili prvého prezidenta Tisa“ alebo „... tak ako Arabi klamú, tak Cigáni kradnú, Židia peniazom vládnu...“

TIP: Objednaj si nálepky kampane                                            Jozef Tiso - najlepší slovenský prezident

Pieseň, ktorá otvorene pomenováva problémy, dochádza do ostrého kontrastu so súčasnou politikou postavenej na ohlupovaní Slovákov prázdnymi sľubmi, ktorá urobila zo Slovenska krajinu krivých zrkadiel. Krajinu, v ktorej politici povýšili kradnutie na štátnu doktrínu.

Slovensko sa v poslednom prieskume Svetového ekonomického fóra ocitlo zásluhou politickej reprezentácie na 140. mieste zo 144. miest v klientelizme a vymožiteľnosti práva. Toto sme dosiahli za dvadsať rokov tzv. demokracie, ktorá prichádza do ostrého kontrastu voči prvej Slovenskej republike a jej prezidentovi Jozefovi Tisovi.

Už viete, prečo musí byť akákoľvek spomienka na 14. marec 1939 pošpinená a každoročne  pošliapaná? Presne pre odkaz, ktorý reprezentuje prvá Slovenská republika a jej prezident.

Cítime morálny záväzok šíriť pravdu o 14. marci a jej prezidentovi, preto sme sa rozhodli pred pár dňami spustiť kampaň Jozef Tiso – najlepší slovenský prezident. Sériou akcií po celom Slovensku budeme v uliciach našiť miest šíriť osvetu. Touto správou asi dosť znepokojíme pánov na hradnom vrchu, ktorým nastavíme zrkadlo na rôznych podujatiach, kde ich počínanie budeme konfrontovať  s morálnymi zásadami a princípmi prvej Slovenskej republiky. Na začiatok sme vydali 10 000 nálepiek s nápisom Jozef Tiso - najlepší slovenský prezident. Táto nálepka a jej idea je odkazom prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže všetkým, že Slovensko si nenecháme vziať. Naša budúcnosť patrí nám.