Slovenská republika je národný štát. Maďari sú iba štátotvorná menšina

Pavol Privalinec
28.02.2013 5 263 archív

Stalo sa zvykom slovenských médií dlhodobo prehliadať, alebo skôr zamlčiavať, situáciu Slovákov na južnom Slovensku. Každodenné ponižovanie Slovákov na svojom vlastnom území je umocňované prístupom samospráv a úradníkov maďarskej národnosti, ktorí si zákony vykladajú po svojom.

Pred Mestským úradom v Štúrove vyvesili takúto vlajku. Problematické je nielen obsadenie obecných úradov na etnickom základe, ale i samotné označenie úradov štátnymi symbolmi Slovenskej republiky.

Kontroverzná vlajka v obci Vinica

Vyvesenie autonomistickej vlajky sikulských Maďarov na slovenskom obecnom úrade vyvolalo okamžitý zásah ministerstva vnútra, ktoré upozornilo starostu obce Vojtecha (Bélu) Hrubíka na protiprávne konanie. Starosta tejto malej obce podľa vyjadrení nevidí nič zlé na propagovaní maďarskej autonomistickej vlajky na svojom obecnom úrade.

Zvláštny prístup starostu obce prezentuje i postoj k osobe Jánosa Esterházyho, ktorého obec velebí za účasti starostu pod maďarskou vlajkou. Postavili mu i bustu, kde mu kladú vence s maďarskými trikolórami.

János Esterházy patrí medzi ľudí, ktorí v Košiciach oslavovali okupáciu južného Slovenska i slávnostný príchod Mikuláša (Miklósa) Horthyho, zodpovedného za smrť tisícov Slovákov, Srbov a iných.

TIP: Objednaj si nálepky kampane            Na Slovensku po slovensky

„Označovanie miest a obcí na južnom Slovensku štátnymi symbolmi Slovenskej republiky je problematické s čím sme sa obrátili i na ministerstvo vnútra a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica“, poznamenal Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody. Známy je nedávno medializovaný prípad zo Štúrova, kde vyvesili pred mestský úrad mutáciu slovenskej vlajky s poprehadzovanými pruhmi a umiestnením štátneho znaku do čierneho rámu.

Sorošove páky na Slovensku

Maďarská inteligencia pred pár mesiacmi zriadila stránku madari.sk, kde sa snaží svojským spôsobom obhajovať pomaďarčovanie južného Slovenska. Pod pláštikom tolerancie a európskeho prístupu obhajujú nadštandardné práva pre Maďarov i autonómiu južného Slovenska, ktorú tam nazývajú eufémizmami. Za stránkou stojí Forum institut so sídlom v Šamoríne, ktorého predsedom je Ladislav (László) Öllös, bývalý člen Strany maďarskej koalície. Inštitút sa netajím napojením na (Sorosovu) maďarskú pobočku Nadácie otvorenej spoločnosti a finančnými darmi od rôznych veľvyslanectiev.

Štátotvorná menšina, nič viac

Nedávne vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, na medzinárodnej vedeckej konferencie Matice slovenskej, vyvolali pobúrenie predstaviteľov maďarskej menšiny, ktorá sa cítili dotknutá označením za menšinu. „Toto sa musí zmeniť. Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia a na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci,“ povedal predseda vlády Robert Fico.

Vyjadrenie predsedu vlády narazilo na maďarskú propagandu, ktorá pri zmienke o štátotvornom národe doslova sipí. Terminus technicus však nepustí. Slovensko je národný štát. Slovenský národ je štátotvorný národ. Menšiny sú súčasťou národného štátu a nazývajú sa štátotvornými menšinami, ktoré sa spolupodieľajú na správe vecí verejných. Práva menšín nemôžu byť uplatňované na úkor práv štátotvorného národa.

Tieto definície sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako i európskej legislatívy, vrátane medzinárodných dohovorov a listín. Definície nezohľadňujú ješitnosť predstaviteľov maďarskej menšiny na Slovensku, jej propagandu ako i sny o Veľkom Uhorsku.