Ako zistiť krajinu pôvodu do jednej sekundy

Michal Šindolár
13.02.2013 8 987 archív

Údaje uvádzané na obale potravín sú pre spotrebiteľa základným zdrojom informácií pri kúpe. Čo má byť uvedené na obale určujú zákony Slovenskej republiky i nariadenia Európskej únie. Povedomie o identifikačnom označení výrobkov živočíšneho pôvodu je veľmi nízke, preto si jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom ukážeme, či výrobok ktorý držíte v rukách je, alebo nie je slovenský.

Označovanie štátnym znakom vidíme radi, no takéto označenie je nepovinné. Dôkazom slovenského pôvodu je ovál na ľavej strane etikety.

V minulosti sa viedlo niekoľko kampaní na podporu predaja slovenských výrobkov, ktoré sa zameriavali napríklad na EAN kód výrobku, ktorý začína číslicami 858. Áno väčšina slovenských výrobkov má skutočne kód 858, no tento kód nenájdete na väčšine mliečnych a mäsových

výrobkov, pri ktorých (EAN) kód znamená okrem iného i hmotnosť a kód generuj napríklad váha v oddelení mäsa. Najznámejší príklad mliečneho výrobku s kódom 858 je maslo RAJO vyrábané v Nemecku.

Do jednej sekundy

Ako teda rozlíšiť slovenský výrobok od toho zahraničného? Pri mliečnych a mäsových výrobkoch nám jednoznačne pomáha ovál. Ovál je identifikačné označenie výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré vzniklo na základe nariadenia Európskej únie. Ovál stačí iba nájsť a do jednej sekundy zistíte krajinu pôvodu.

Gazdovská parenica  

Na demonštráciu sme si vybrali tradičnú slovenskú pochúťku Gazdovskú údenú parenicu od firmy Ďumbier. Už pri zbežnom pohľade vidíme označenie štylizovanou vlajkou Slovenskej republiky s nápisom slovenský výrobok. Označovanie štátnym znakom vidíme radi a je najjednoduchšie pre bežného spotrebiteľa, no takéto označenie je nepovinné. Dôkazom slovenského pôvodu je až ovál nachádzajúci sa v tomto prípade na ľavej strane etikety.

Vysvetlenie údajov v ovále

Ovál vo svojej hornej časti označuje krajinu pôvodu výrobku. SK – Slovenská republika, CZ- Česká republika... Číselný údaj v strede označuje konkrétneho výrobcu – schválenú potravinársku prevádzku, ktorá je pod kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Na základe oválu vieme, že parenica zakúpená pre potreby tohto článku bola vyrobená v Červenom Kameni v okrese Ilava. Spodná časť oválu označuje trh, čiže Európske spoločenstvo.