Novoveké oslavy sviatku sv. Valentína

Kliment Uhrecký
13.02.2013 2 992 internet

Je smutné, že nenásytní obchodníci neváhajú zneužiť postavu svätého Valentína v prospech svojich ziskov a podporu bezbrehého hedonizmu. Ide o zneuctenie pamiatky tohto svätca a mučeníka z rímskych čias prenasledovania kresťanov. Je to o to nepochopiteľnejšie, že tento sviatok vznikol v protestantskom prostredí USA, ktoré jednoznačne odmietalo katolícky kult svätých.

Ak mám niekoho rád, prejavujem mu lásku po celý rok a nie iba 14. februára poslaním akejsi nezmyselnej Valentínky.Zdá sa, že pri skomercionalizovaní tohto sviatku sa sledovali iné zámery. A tým hlavným bolo vyplniť akési obchodné vákuum medzi Vianocami a Veľkou nocou, keď sa ziskuchtivým obchodníkom zastavili príjmy.

Najviac tomuto sviatku podliehajú mladí ľudia, ktorí sa nevedia zorientovať v tejto postmodernej džungli chaosu a konzumu. Takzvané oslavy svätého Valentína sa zvrhávajú na posielanie bezcenných Valentínok a diskotéky, ktoré s kresťanstvom nemajú nič spoločné. A v tomto roku dokonca v pôstnom čase. Totiž tento sviatok pripadá na štvrtok po Popolcovej strede a začiatku kresťanského pôstu pred Veľkou nocou.

Okrem toho, tento sviatok nemá nič spoločné s našimi tradíciami a folklórom. Či sme veriaci alebo nie, dôležité je, aby sme ako slovenskí vlastenci, ktorí si ctia tradície svojho národa, tento novoveký nezmysel z USA jednoducho ignorovali. Vysvetľujme svojim deťom, že tento tzv. sviatok k nám jednoducho nepatrí. Ani Američania si nepripomínajú naše fašiangové oslavy a iné tradície.

A na záver ešte jedna vec. Ak mám niekoho rád, prejavujem mu lásku po celý rok a nie iba 14. februára poslaním akejsi nezmyselnej Valentínky alebo lízanky v tvare srdiečka. Takýto prejav lásky so skutočnou láskou nemá nič spoločné a je iba formalitou, ktorú má niekto dodržiavať.