Výzva Slovákom a Slovanom

Predsedníctvo SHO
15.12.2007 10 394 internet

My, slovenskí vlastenci združení v Slovenskom Hnutí Obrody odsudzujeme všetky pokusy o destabilizáciu Srbskej republiky a Balkánu prostredníctvom snáh o nezávislosť Kosova.

Uvedomujeme si historické súvislosti a nikdy nezabudneme na hrdinský postoj srbského národa, ktorý sa niekoľkokrát v histórii postavil na obranu slovanskej civilizácie. Pokusy o samostatnosť Kosova považujeme za snahy degradovať a ponížiť bratský srbský národ práve kvôli tomu, že v minulosti nezradil hodnoty slovanstva. Vyjadrujeme plnú podporu statočnému srbskému ľudu v jeho boji za celistvosť Srbskej republiky.

SHO vyzýva všetkých Slovákov, Slovanov a všetky organizácie, ktoré sa hlásia k slovenským a slovanským hodnotám, aby sa postavili na obranu srbského národa a podporili naše stanovisko.

Vyzývame Roberta Fica, predsedu vlády SR, aby v budúcnosti nezmenil svoj postoj k otázke nezávislosti Kosova a nedovolil, aby SR uznala štátnu samostatnosť Kosova, pretože v Kosove sa dnes rozhoduje aj o budúcnosti našej vlasti a ďalších slovanských štátov a národov.

Predsedníctvo SHO, Nitra 15. decembra 2007

-------------------------------------------------------------------------

Pochod Za srbské Kosovo v Bratislave v roku 2014.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.