Som Slovan

Tomáš Kopřiva
31.01.2013 11 540 archív SHO

Sloven, Slovän, Ant či Venéd. To je len niekoľko názvov, ktorými sa v minulosti označovala indoeurópska vetva národov hovoriacich spoločným slovanským jazykom. Dnes sa ustálil názov Slovan, Slovania. Pôvod tohto slova je predmetom dlhotrvajúcich vedeckých sporov. Takisto pôvod samotných Slovanov je neustále diskutovaný. Poznáme dve hlavné teórie o pôvode Slovanov.

Vždy majme na pamäti myšlienku, že tak ako v prípade samotného slovenského národa, tak aj v spojení všetkých slovanských národov platí: „Jedna krv, jedna rodina, jeden osud!“Migračná teória, ktorá hovorí o tom, že Slovania prišli na terajšie územia v priebehu 5. storočia z oblastí medzi riekami Visla, Dneper a Odra, je dnes na základe nových poznatkov odsúvaná do pozadia teóriou autochtónnosti Slovanov. Ta nám hovorí o tom, že Slovania žili na území dnešného južného Slovenska minimálne od roku 1000 pred Kristom. Najnovšie genetické štúdie však dokazujú, že napríklad Slováci sú pôvodnými obyvateľmi Európy vyše 20 000 rokov.

Dnes medzi Slovanov radíme tieto krajiny: Bielorusko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česko, Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina, Slovensko. Celý slovanský svet má približne 280 miliónov duší. Priestor, ktorý zaberajú slovanské národy je obrovský. Od Baltského a Jadranského mora na západe až po Beringovo more na východe.

Slovanská hrdosť

Slovanské národy sa vždy vyznačovali veľkou duchovnosťou, úctou ku tradíciám, a aj keď boli a sú medzi jednotlivými slovanskými národmi spory, Slovania vždy mali k sebe najbližšie spomedzi všetkých národov. Jedine Slovan dokáže pochopiť Slovana. Dokáže sa vžiť do jeho srdca. Takisto jazyk je to, čo nás spája a jasne ukazuje na našu rodinnú väzbu. Slovák sa dohovorí takmer v hociktorom slovanskom štáte. Či už je to Česko, Poľsko, Rusko, Slovinsko či Chorvátsko. Spoločný pôvod sa nedá zaprieť.

Ak sa pozrieme na veľkosť slovanského sveta, a musíme sa naň pozerať ako na celok, pretože celkom, veľkou rodinou v skutočnosti aj je a porovnáme jeho tragickú roztrieštenosť, musíme sa zamyslieť. Ako môžeme dopustiť, aby slovanská rodina, svojou veľkosťou predurčená ku vodcovskej pozícii vo svete sa dnes dostala do pozície tovaru, s ktorým sa špekuluje a obchoduje ako na trhovisku. Ak si odmyslíme Rusko a iné svetlé výnimky, žiaľ nejeden slovanský štát a to vrátane Slovenska sa správa ako odrodilec, žena ľahkých mravov, ktorá za polievku obetuje to najcennejšie, svoju vernosť a poctivosť.

Slovanský zväz

Je naozaj výsmechom celému slovanstvu, keď sa jednotlivé slovanské štáty tlačia do takzvanej Európskej únie, namiesto toho, aby vytvorili svoju vlastnú úniu, svoj vlastný zväz založený na spoločnej krvi, zväz slovanských národov. Európska únia je neprirodzený zväzok rôznych národov a kultúr, ktorej jediným účelom je konečné zničenie týchto národov. Jediné čo Európsku úniu spája, je vôľa neeurópskych medzinárodných bankárov. V Európe o nás rozhodujú figúrky v podobe štátov ako Nemecko, Francúzsko či Anglicko, s ktorými nemáme nič spoločné a pre ktoré sme boli vždy len otrokmi z východu, ktorých mohli v rámci svojich mocenských plánov obetovať. Európska únia predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre Slovanov, ktorí uviazli v jej okovách.

Slovanský zväz je prirodzený protiklad ríši zániku, akou EÚ bez pochýb je. Slovanov spája spoločná krv, spoločný pôvod, spoločný jazyk, spoločná kultúra, spoločná emotívnosť a vnímanie sveta. Zväz slovanských štátov je celkom prirodzené a správne spojenie. Už dávno sme mohli byť pevný, neoblomný, úspešný a nepremožiteľný zväz jednotných slovanských kmeňov. Mohli, ale nie sme. Náš spoločný osud sme nenaplnili kvôli rôznym príčinám. Tou hlavnou je nesvornosť. Ľahko sme sa dali rozdeliť, opantať prísľubom výhod, osobného prospechu, trpením skorumpovaných zástupcov. Veľké škody nášmu bratstvu spôsobila komunistická ideológia, ktorá nás síce spájala, ale úplne neprirodzeným spôsobom. Spájala nás myšlienkami a metódami, ktoré neboli naše, neboli slovanské, ale boli cudzie, protislovanské.

Žiaľ, ako vykonávateľa svojich chorých šachových partií si naši nepriatelia vybrali práve Rusko, najväčší spomedzi slovanských národov. Kvôli cudzím uchvatiteľom moci je často na Rusko pozerané ako na nepriateľský, totalitný a okupačný štát. To je však obrovská chyba. Rusi sú v skutočnosti poslednou zárukou prežitia Slovanov. Rusko nemá nič spoločné so zločinmi komunizmu. Komunizmus je židovské dieťa a Rusko je len jedna z jeho obetí. Slovanský zväz by mal byť založený na bratstve, hospodárskej spolupráci, vojenskej podpore, avšak jednotlivé národy musia byť suverénne vo vnútroštátnych otázkach. Svet Slovanov by bol potom sebestačný a nepremožiteľný, tak ako mu predurčila prozreteľnosť. Slovania sú nositeľmi duchovnej obrody a ľudskosti.

Je to v našich rukách

Najväčšiu moc niečo zmeniť majú politici, ktorí nám vládnu. Ti majú možnosti nadviazať hlbšie a previazanejšie styky s našimi bratmi. Zámerne nepíšem naši politici, nami zvolení politici, pretože to nie sú naši politici a celý ich volebný systém je zvrátený. Politici, ktorí vládnu v našich krajinách sú práve tí odrodilci, agenti cudzích záujmov, ktorí sa tvária, že myslia solidárne a pronárodne a pritom za hrsť dukátov zradia všetko, čo je pre náš národ životne dôležité. A práve preto je teraz povinnosťou každého Slováka, Slovana hovoriť nahlas pravdu o stave, do ktorého nás títo zradcovia dostali a o budúcnosti, ktorá nám podľa práva náleží. Budúcnosti slobodného slovenského národa v bratskom objatí v Slovanskom zväze.

Slovenské Hnutie Obrody už vykročilo cestou vlastnej aktivity. SHO nadväzuje spoluprácu s národnými organizáciami ostatných slovanských štátov. Spomeniem napríklad Národný Sobor v Rusku, Tábor veľkého Poľska a ďalšie.

Každý má moc pridať práve tú svoju tehlu ku spoločnému dielu. Neobstojí výhovorka, že jedna tehla nič nezmení. Každá tehla je potrebná, aby stavba bola veľká a pevná. Čím viac tehál, tým väčšie naše dielo bude.

Vždy majme na pamäti myšlienku, že tak ako v prípade samotného slovenského národa, tak aj v spojení  všetkých slovanských národov platí: „Jedna krv, jedna rodina, jeden osud!“