Šesť najsilnejších

Ladislav Kováčik
31.12.2012 2 621 TASR

Moderné slovenské dejiny by sa dali periodizovať aj podľa vedúcich či najrešpektovanejších politických strán a hnutí. Môžeme ich rozdeliť do šiestich etáp: éra štúrovcov, Slovenskej národnej strany, ľudákov, komunistov, HZDS a súčasná éra Smeru-SD.

Štúr a jeho druhovia boli neúnavnými bojovníkmi na poli spisovnej slovenčiny, politiky, literatúry i novinárstva. Bude zaujímavé porovnať si, čo prinášala v myšlienkovom svete éra toho-ktorého hnutia alebo strany.

Štúrovci, SNS a ľudáci

Éra štúrovcov, to je zhruba druhá štvrtina 19. storočia. Štúr a jeho druhovia boli neúnavnými bojovníkmi na poli spisovnej slovenčiny, politiky, literatúry i novinárstva. Usilovali sa o slobodu Slovákov ako národa a o zrušenie feudalizmu. Snažili sa neklásť do popredia partikulárne konfesionálne rozdiely, aby slovenský národ mohol vystupovať v dejinách ako celok. Na prácu štúrovcov v zložitých podmienkach nadviazala Stará škola, neskôr premenovaná na Slovenskú národnú stranu. Jej dominancia v slovenskej politike pretrvala od 60. rokov 19. storočia do roku 1918. Úspechy SNS v národnoobrannom zápase v tom čase boli skromné, no predsa sa jej predstavitelia významne pričinili o udržanie Slovákov ako národa za tuhej maďarizácie.

V podmienkach všeobecného volebného práva za prvej Československej republiky na Slovensku triumfovali predstavitelia Slovenskej ľudovej strany – pravda, len teoreticky a v číslach, pretože Slováci nemohli mať v tom čase vlastnú vládu. O to sa však práve ľudáci na čele s Andrejom Hlinkom snažili. A okrem toho tiež o zastupovanie práv katolíckej cirkvi, voči ktorej panovala v Čechách skôr nedôvera. Autonómiu ľudáci Slovensku vydobyli až v kritických časoch v roku 1938 a dostali sa tak k moci. Pri moci potom zostali aj počas samostatnej prveh Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945. Bolo to ťažké obdobie zápasov o charakter Slovenska medzi umierneným katolíckym krídlom prezidenta Jozefa Tisa a radikálnym národno-socialistickým krídlom pod vedením Vojtecha Tuku a Alexandra Macha. Po vojne je každý generálom, no myslím si, že treba Tisovmu krídlu HSĽS dnes uznať, že sa držalo statočne.

Komunisti, HZDS a Smer-SD

Po prechodnom období rokov 1945 - 1948 prichádza dlhoročný režim za vedenia komunistov. Politika a myšlienky komunistickej strany boli v rozpore s doterajšou tradíciou Slovenska, aj tou politickou. Hoci, komunisti sa radi hlásili k odkazu štúrovcov a naopak vyčítali ľudákom, že túto tradíciu zneužívajú.

Treba jednoznačne povedať, že zo šiestich hnutí, uvedených v úvode, komunistická strana bola tá najhoršia. Znárodňovanie, potláčanie náboženskej viery, brutálne prenasledovanie inak zmýšľajúcich – to boli znaky ich vlády. A po páde socializmu v roku 1989 prichádza najprv éra Mečiarovho HZDS, potom Ficovho Smeru. HZDS už nenadväzovalo na tvrdý internacionalizmus komunistov, v mnohom sa skôr približovalo politike ľudákov, či národniarov, no netreba zabúdať, že personálne HZDS – ako aj mnohé iné ponovembrové strany nadväzovalo práve na KSČ. Éra HZDS bola poznačená bojom o charakter Slovenska, ktorý sa skončil výhrou pravice (hoci nezvíťazila vo voľbách) a nasmerovaním Slovenska do EÚ a NATO. HZDS si potom dávalo vlastné góly prílišnou orientáciou na Západ a pravicu a jeho chyby šikovne využila strana Smer-SD. Smer-SD sa v mnohom podobá na svojho predchodcu HZDS, s tým rozdielom, že je úspešne ukotvený v medzinárodných, konkrétne socialistických štruktúrach. Má svoje národné krídlo, svoje „biznisové“ krídlo aj ľavicové krídlo a tak si nakláňa veľkú časť slovenskej verejnosti. V súčasnosti vládne ako jediná strana bez nutnosti koaličného partnera.

Odkaz národovcov

Štúrovci, SNS, HSĽS, KSČ, HZDS a Smer-SD, či sa nám to páči alebo nie, to je šesť najväčších hnutí a strán Slovenska 19. a 20. storočia. Prvé tri hnutia boli silno ideovo zamerané a robili skôr osožnú politiku (okrem tukovsko-machovského krídla HSĽS v rokoch 1939 - 1945). Posledné dve hnutia boli skôr širokospektrálne a teda priestor si tam vedelo nájsť dosť veľa osôb aj bez ohľadu na idey.

Štúrovci, národniari aj ľudáci vedeli zostať verní svojmu presvedčeniu a ich ideová príslušnosť nekolísala pri každom závane vetra. To pozitívne z ich odkazu by malo zostať v slovenskej politike aj naďalej. Garanciou toho však určite nebude Smer-SD, ani strany tzv. pravice. Najbližšie k spomínaným trom prúdom má súčasná SNS. Sledujme teda, do akej miery dokáže naplniť odkaz našich predkov.