Je Nový svetový poriadok skutočne cestou do pekla?

Tomáš Kopřiva
25.08.2012 7 842 Tomáš Kopřiva

Nový svetový poriadok (ďalej NSP), v angličtine známy ako NWO – New World Order, pre znalých súvislostí priam apokalyptické slovné spojenie. Zosobnenie čistého zla, totálneho otroctva, satanovho víťazstva nad dobrom.

Nikto nepochybuje o tom, že NSP je koncom ľudskosti a príchodom absolútnej doby temna. NSP predstavuje vládu samozvaných politických a ekonomických elít, bankárov, skorumpovaných politikov, mediálnych magnátov, generálov megakorporácií nad osudom celej planéty, nad životom na nej. Je vrcholným bodom konečného riešenia ľudskej otázky. Otázky prežitia ľudského druhu.

Človek má akosi samozrejme tendenciu proti takémuto obrazu budúcnosti bojovať. Ak však chceme proti niečomu bojovať, musíme to najskôr pochopiť. Každý objektívne skúmajúci človek bude skôr či neskôr konfrontovaný s otázkami typu: „Skutočne je NSP  taký zlý?“, „Má ľudstvo inú možnosť?“, „Nie som ja ten, kto bráni pokroku?“

Svet je zaťažený mnohými problémami. Chudoba, hladomor, choroby, finančné krízy, vojny, kriminalita, rasová a náboženská neznášanlivosť, preľudnenosť... NSP si dal za úlohu väčšinu, ak nie všetky tieto problémy odstrániť. Hlavným cieľom projektantov NSP je vytvorenie nimi ovládanej dokonalej civilizácie. Civilizácie, kde oni budú na samom vrchu, istá časť ľudstva, intelektuálna elita, im bude slúžiť, bude vymýšlať, tvoriť, ďaľšia časť bude robiť manuálnu prácu v oblastiach, na ktorú zatiaľ robotické mechanizmy nestačia. A zvyšok? Zvyšok je potrebné jednoducho odstrániť. Zlikvidovať.

Argumenty znejú logicky. Ľudstvo je premnožené, planéta nás neuživí donekonečna, neustále proti sebe bojujeme, ničíme prírodu. Jednoducho sme hlupáci, ktorí sú určení na vyhubenie silnejšími, schopnejšími jedincami. Zákon evolúcie. Silnejší vyhráva. Predstavme si svet, kde by ostali len tí najhodnotnejší jedinci, výkvet ľudstva, intelektuálny a fyzický zázrak, ktorý by sa dal prípadne geneticky či nanoimplantátmi doladiť. Svet bez vojen, len jedna spoločnosť uznávajúca spoločné hodnoty. Trvalý mier a hojnosť pre všetkých. Vesmírny výskum, expanzia do nového životného priestoru. Nepredstaviteľné možnosti pre ľudský druh. Neviazaná explózia pokroku bez predsudkov a morálnych obmedzení. Len vyvolený človek v strede všetkého.

Skutočne nie sme my tí zlí? Tí, ktorí nič nechápu a preto musíme byť držaní v nevedomosti, aby sme nebrzdili pokrok? Pretože nie sme schopní obety pre dobro budúcnosti celku, preto musíme byť obetovaní v tajnosti, bez nášho vedomia?

„Strom spoznáš po ovocí.“ Jednoduchá veta, a zároveň obrovská pravda.

Niektoré body plánov strojcov NSP sú dozaista rozumné, ako napríklad zníženie populácie, či svet bez vojen. Avšak bod zlomu v rozhodovaní človeka na ktorú stranu sa pridať prichádza vtedy, ak  si položíme otázku „akým spôsobom bude cieľ dosiahnutý?“. A tu sa nám NSP ukazuje v celej svojej kráse. Totiž spôsoby, cesty, aké architekti NSP používajú v dosahovaní svojich cieľov, sú absolútnym poprením ľudskosti. Sú poprením všetkého, o čo sa ľudstvo ako celok snaží. Sú poprením budúcnosti v spolupráci, ale jednoznačnou cestou budúcnosti v ovládaní. Ak chce ľudský druh prežiť a trvalo udržateľne existovať vo vzájomnom prospechu, má iba jednu cestu. A to je cesta pokory, cesta odpúšťania, pochopenia a úprimnosti. Jedine tak vybudujeme budúcnosť bez dlhov vo svedomí. Bez nenávisti a závisti.

Aké cesty nám však ponúkajú architekti NSP? Vidíme to každodenne. Sú to finančné krízy – pre nich len hra Monopoly, ktorá im dovolí sústrediť ešte väčšiu moc do ich rúk. Čo na tom, že státisíce ľudí budú bez práce. Čo na tom, že ľudia nemajú na potraviny. Vyvolávaním vojenských konfliktov zasa získávajú ropu, ďaľšiu ekonomickú páku, zabezpečujúc si zároveň strategické pozície pre ďaľšie invázie. Čo na tom, že zomrú státisíce nevinných? Žien, detí, celých rodín? Koho zaujímajú ich plány, ich obavy a šťastie? Otrávia jedlo chemikáliami a genetickým šarlatánstvom a zvalía to na civilizačné choroby. Zničia plodnosť. Urobia z ľudstva kriplov závislých od liekov. A znova ich otrávia liekmi. Začarovaný kruh. Ničia morálku, kultúru, vkus. Otupia citlivosť a vnímavosť. Ku sebe, ku blížnym. Otrávia naše deti zvrátenou výchovou a falošnými idolmi. Budú nás kontrolovať, prenasledovať a perzekuovať. Chcú nas učiniť absolútne závislými na ich svojvôli.

To sú metódy, akými chcú dosiahnúť Nový svetový poriadok. Klamstvo a násilie. Účel svätí prostriedky. Treba si uvedomiť základnú vec. A tou je, že konštruktéri NSP nerozmýšlajú ako my. My poznáme súcit. Oni nie. My poznáme odpustenie, oni nie. My máme pokoru, oni nie. Ich rozmýšlaniu by sme sa mohli príblížiť len vtedy, ak by sa nám podarilo vypnúť ľudskú časť nášho ja a funkčná by ostala len strojová časť.

Architekti NSP sú priamymi pokračovateľmi (a predchodcami) nacistického Nemecka. Sú však oveľa hrozivejším nepriateľom vďaka moci, ktorú im dala do rúk technológia. Sú ultrazločincami, ktorých jednanie sa vymyká akýmkoľvek normám ľudského chápania. Sú to eugenici, ktorým nezáleží na človeku, vidia len cieľ, cieľ na ktorého konci sú oni. Ich hyperegá. Na samom vrchu nie je ten vznešený zámer pozdvihnúť ľudstvo do výšin ako by oni sami chceli veriť, ale na samom vrchu je ich vnútorný pocit nadradenosti, vševedúcnosti a vyvolenosti. Chladnokrvní vrahovia, pre ktorých je smrť miliárd len štatistikou. Ale nadarmo sa nehovorí „pýcha predchádza pád“.

Ich dom Nového svetové poriadku však nikdy nemôže stáť pevne, pretože stojí na prehnitých základoch. Rovnako majster, ktorý dom stavia, nemôže dúfať, že jeho dom bude dobrý, ak používa tie najhoršie možné postupy práce.

Ľudia radi počúvajú sladké slová. Sľuby nám často splývajú s pocitom reality. Akoby to, čo bolo sľúbené, bolo hneď aj vykonané. Veríme a zabúdame. Nedôverujme niekomu na základe toho, čo hovorí, ale toho čo koná. Strom spoznáš po ovocí.

Nový svetový poriadok v rukách súčasných konštruktérov je cesta do temnoty. Nekráčajme po nej.
Zmeňme seba. Zmeníme svet.