Som Slovák, nie otrok!

Tomáš Kopřiva
21.07.2012 9 471 archív SHO

Byť dobrým Európanom... Konať v prospech Európy... Budovať európske hodnoty... Myslieť na spoločné blaho Európy, na spoločnú prosperitu a zodpovednosť...

Všetci sa verne nazývajme slovom nášho rodu, našej rodiny. Slováci, Španieli, Angličania... Nenechajme si zobrať to, čo nás stálo veľa krvi a čo nás robí nenahraditeľnými v príbehu stvorenia. Tieto a podobné frázy počujeme dnes a denne zo všetkých médií. Nájdeme ich v televízii, v tlači, na úradoch, v školách. Sú všade, kdekoľvek sa pohneme. Niet sa čo čudovať, Európska únia nám priniesla mier, slobodu, hojnosť, spravodlivosť. Alebo nie?

Európska únia je v skutočnosti autoritársky štátny útvar, nebezpečný experiment, ktorý združuje nesúrodé národné štáty s rôznymi jazykmi, kultúrou, minulosťou aj budúcnosťou. S odlišnými ekonomickými a sociálnymi danosťami. Európska únia vznikla ako kotol, ktorý by mal všetky tieto odlišnosti pretaviť do jedného spoločného svetonázoru. Svetonázoru, ktorý prekryje všetky pôvodné ľudské a spoločenské štruktúry a nahradí ich totalitným poriadkom, ktorý bude mať jediný zmysel svojej existencie a tým bude vytvorenie normalizovaného občana.

Takzvaní Európania

Dnes sme svedkami postupného odbúravania suverenity jednotlivých členských štátov Európskej únie. Nakoniec nebudeme rozhodovať o ničom. O všetkých aspektoch nášho bytia sa bude (a už sa tak deje) rozhodovať za hranicami našej domoviny. Tento akt uzurpácie moci však vyžaduje naplnenie jedného základného predpokladu. Je potrebné presvedčiť skoro pol miliardy ľudí, že majú niečo spoločné, že budujú spoločný záujem, že sú členmi jednej rodiny. Že my všetci sme takzvaní Európania. Že všetci, Slováci, Česi, Nemci, Poliaci, Slovinci, Gréci atď. vlastne nie sú Slovákmi, Čechmi, Nemcami, Poliakmi..., že nie sú jedinečnými národmi, ktoré vznikli z rovnakej krvi z jedného rodu, s unikátnymi vlastnosťami, neopakovateľnou charizmou a vyžarovaním, s jedinečným poslaním.

Všetky národy na časti sveta zvanej Európa sa nám scvrkli do akéhosi ničnehovoriaceho slova Európan. Slova, ktoré nič neznamená, nemá absolútne žiadnu hodnotu. Je to len akýsi výraz odvodený od geografického názvu, ktorým sa snažia zaškatuľkovať človeka. Výraz, ktorému dávajú moc vymazať podstatu a vytvoriť ilúziu. Postup tvorby nového „národa“  prebieha vždy rovnako, ako napríklad v USA. Dajte ľuďom nové meno, vlajky, symboly a máte nového človeka. Ale tak ako USA nebude nikdy národom, tak ani Európan nebude nikdy nič viac ako prázdne slovo. A meno bez duše, bez krvi zanikne. Pretože prázdna schránka je už svojou podstatou mŕtva.

Propaganda funguje už po stáročia rovnako, obrazy a symbolika omámia takmer každého. Stačí byť len trpezlivý a nedať očiam vydýchnuť. Slová, symboly, vlajky. Je tu však jedna vec, ktorá vlieva silu do srdca každého spravodlivého človeka, víťazstvo klamstva je vždy len dočasné. Krv a pravda však pretrvajú. Škoda len, že neskoré precitnutie prináša až príliš veľa obetí...

Národ je rodina

A tak ako je pre každého človeka najdôležitejšia rodina, tak je pre každú rodinu najdôležitejší národ. Každý slobodný národ má najväčšiu cennosť sám v sebe. To však nebráni tomu, aby bol priateľský voči národom iným, aby s nimi nespolupracoval a nebudoval spoločnú budúcnosť v mnohorakosti a pritom v mieri. Naopak, Európska únia je totalitný útvar, ktorý vznikol vďaka politickej korupcii, propagande a klamaniu národov. Je to umelý systém bez akýchkoľvek reálnych a hodnotových základov na ktorých by mohol stáť. Je to byrokratický kolos, ktorý rozhodnutia nanucuje nátlakom, podvodom. Ako taký slúži len sám sebe a svojím konštruktérom. Jeho účelom nie je udržiavať mier, prosperitu, slobodu. Jeho jediným účelom je zničiť národné štáty. Pretože štát, ktorý nie je vytvorený na národnom základe, je len bezduchou škrupinou plnou materialistickej masy určenej len na spracovanie a ovládnutie. Tento zámer nie je dosahovaný výstrelmi, ale ekonomickým vydieraním, propagandou, rozkladom morálky a prisťahovalectvom.

Tak ako zanikla Rímska ríša, Rakúska monarchia, Tretia ríša či komunistický blok, tak zanikne aj Európska únia. Totalita nikdy nevydrží navždy. Bolo by to proti prírode. Bez slobody totiž nie je života.

A preto nech slovo Európan v človeku nevzbudzuje pocit hrdosti a spolupatričnosti, ale pocit hanby, pokorenia, odporu a zhnusenia. Slovo Európan ako symbol útlaku a zániku jedinečnosti, zániku geniality mnohorakosti. Všetci sa verne nazývajme slovom nášho rodu, našej rodiny. Slováci, Španieli, Angličania... Nenechajme si zobrať to, čo nás stálo veľa krvi a čo nás robí nenahraditeľnými v príbehu stvorenia.

Ak prestaneme byť Slovákmi a staneme sa Európanmi, stratíme svoje korene, svoju minulosť aj svoju budúcnosť. Stanú sa z nás bezvýznamní štatisti v našich vlastných životoch, o ktorých však už bude rozhodovať niekto iný.

Som Slovák. Nie Európan. Nie otrok.