Na Slovensku po slovensky – Žilina III.

Slovenské Hnutie Obrody
19.07.2012 1 820 SHO

Udomácnenie niektorého z modelov autonómie Maďarov na Slovensku považuje predseda SMK József Berényi za kľúčovú otázku v snahe zachovať na Slovensku silnú maďarskú menšinu.

Pri presadzovaní autonómie je SMK pripravená rokovať s Mostom-Híd. Celý článok si môžete prečítať TU. My hovoríme: „V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. A preto: www.sho.sk/nsps.“

Súčasťou našej kampane sú aj letáky, ktoré naši aktivisti rozdávajú ľuďom v uliciach našich miest. V stredu 18. júla naši aktivisti opäť rozdávali letáky v Žiline.