Degradácia slovenského národa a rodiny v médiách

Kliment Uhrecký
01.07.2012 8 954 internet

Médiá na Slovensku, ktoré aj tak nie sú v slovenských rukách, v poslednom čase pritvrdili v radikálnom útoku na slovenský národ a jeho základný pilier – rodinu.

Degradácia mentálne zaostalých ľudí, ktorí sa stávajú terčom posmeškov novinárov a predmetom zosmiešňovania sa stala akousi samozrejmosťou. Každý významný mysliteľ v minulosti považoval rodinu za základnú bunku spoločnosti, a to bez rozdielu, či išlo o nábožensky založeného mysliteľa alebo ateistu. Aj filozof Auguste Comte, otec sociológie a predstaviteľ pozitivistickej filozofie tvrdil, že rodina je základom spoločnosti a dôležitú úlohu prisudzoval aj náboženstvu, ktoré podľa neho tvorí akýsi tmel spoločnosti.
   
Zákernou ranou pre rodinu sa stáva výsmech tradičnej usporiadanej rodiny v podobe prezentovania akejsi reality show Extrémne rodiny. Takýto hyenizmus nemá v dejinách médií na Slovensku obdobu. Degradácia mentálne zaostalých ľudí, ktorí sa stávajú terčom posmeškov novinárov a predmetom zosmiešňovania sa stala akousi samozrejmosťou.     
        
Už starogrécki autori komédie zaujali k tomuto problému jednoznačný postoj. Predmetom zosmiešňovania nemohlo byť fyzické alebo psychické postihnutie človeka. Antická kultúra je popri kresťanstve jedným zo základných pilierov európskej civilizácie. Ak už antickí dramatici a celý antický svet vyjadrili k danému problému jednoznačne etický a humánny postoj, potom možno prácu tvorcov nechutností v Extrémnych rodinách označiť ako prejav barbarstva a primitivizmu. V 21. storočí sa stávajú predmetom hrubých urážok a zosmiešňovania ľudia, ktorí žijú v skromných pomeroch, majú vážne zdravotné a sociálne problémy. Tvorcovia tejto obscénnosti im neváhajú dať akýsi judášsky groš za to, že títo jednoduchí ľudia pod mediálnym tlakom dávajú na verejnosť svoje vnútorné pocity a intímnosti. Pričom títo ľudia si neuvedomujú svoju bezmocnosť a bezbrannosť voči dravým mediálnym mágom. Hyenizmom na tom je fakt, že sa má na takýchto veciach zabávať slovenský národ. Vyslovene nechutné sú aj komentáre pána Hudáka k jednotlivým postavám. Aj alkoholik je človek, ktorého ľudskú dôstojnosť treba rešpektovať. Zabávanie sa na jeho telesných nedostatkoch a jeho chorobách (alkoholizmus chorobou je) možno považovať za závažné etické faux pas pána Hudáka.
   
Cieľ je však oveľa zákernejší. Má sa takto vytvoriť akási prezentácia obrazu slovenského národa v médiách. Po nechutnostiach s rodinou Mojsejovcov a primitívnostiach typu Farmár hľadá ženu, tak médiá zaťali do živého. Prezentovanie alkoholikov v týchto reláciách a najmä morálne zvrátených ľudí je pľuvancom do tváre celého Slovenska. Akoby nám chcel niekto nahovoriť, že toto je obrazom celého národa. Treba si uvedomiť, že na Slovensku je sociálna situácia pomerne ťažká, ale aj napriek tomu väčšina rodín žije tradičným spôsobom života. Klasickým modelom slovenskej rodiny je stále patriachálny model rodiny, vo väčších mestách možno egalitárny model, ale s výrazným postavením otca.

Aj keď sa to tvorcom tejto nechutnosti nepáči, slovenská rodina je a ostane, napriek problémom postmodernej doby, základnou bunkou spoločnosti a extrémy sú skutočne mimoriadnou zriedkavosťou.