Česť a sláva, generál!

Patrik Kubička
04.05.2012 2 691 internet

Generál M. R. Štefánik bol človek plný odhodlania, vytrvalosti a lásky k vlasti, bol to človek cieľavedomý, ktorý mal vždy jasný cieľ.

M. R. Štefánik: „Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať.“

Medzi najznámejšie výroky nášho velikána určite patrí výrok: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. Je to myšlienka, ktorá by nám v ťažkých chvíľach mala pripomenúť jeho odhodlanie a aj to, že ani on to nemal ľahké a rovnako ako aj nám, tak aj jemu ľudia hádzali polená pod nohy, no nevzdal sa, lebo: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“

M. R. Štefánik bol muž činu, ktorý si mohol povedať, že kašle na celú vojnu, no neurobil tak, a dobrovoľne narukoval do francúzskej armády. Organizoval aj česko-slovenské légie v Rusku kde tieto légie bojovali proti boľševickému zlu. Tu by sme mohli opäť použiť jeho výrok: „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“ A týmto heslom nás vyzýva, aby sme nesedeli na zadku, ale konali! Práve my, mladá generácia si musíme M. R. Štefánika zobrať za vzor, lebo my sme pokračovateľmi slovenského príbehu, ktorý písal aj náš generál.

M. R. Štefánik mal podlomené zdravie, no jeho bojovný duch ho poháňal dopredu, dopredu za vytúženým cieľom, za slobodou národa slovenského.

Česť a sláva, generál!