ÁNO Slovensko, NIE EÚ!

Slovenské Hnutie Obrody bolo proti vstupu Slovenska do EÚ a prijatiu okupačnej meny euro. Už pred niekoľkými rokmi sme upozorňovali na to, že pod pláštikom „výhod“ zo vstupu do EÚ a prijatia eura sa skrýva hrozba likvidácie suverenity našej vlasti. Po rokoch musíme konštatovať, že naše obavy sa napĺňajú v plnej miere a čo je ešte horšie, najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, pod pláštikom boja proti kríze, postupne zbavujú náš národ a štát suverenity a svojprávnosti.

 

Objednávam si balíček nálepiek
ÁNO Slovensko, NIE EÚ!

Mám záujem o balíček s väčším počtom nálepiek a formou dobierky
 
20 nálepiek 2 €+ poštovné 2,90€
 
40 nálepiek 4 €+ poštovné 2,90€
 
60 nálepiek 6 €+ poštovné 2,90€
 
120 nálepiek 12 €+ poštovné 2,90€
 
Mám záujem o balíček s väčším počtom nálepiek a formou prevodom na účet
 
miniaturaminiaturaminiatura
 

Prečo podporiť kampaň ÁNO Slovensko, NIE EÚ!

Kampaň ÁNO Slovensko, NIE EÚ! je tu pre každého, kto sa nebojí a nehanbí vyjadriť svoj názor v uliciach našich miest.

Pripravili sme pre vás možnosť objednať si nálepky v rámci našej kampane. K dispozícii sú dva druhy nálepiek: ÁNO Slovensko, NIE EÚ! a Nálepka bieleho dvojkríža. Ak máte záujem, môžete si objednať 20, 40, 60 alebo 120 nálepiek, ktoré vám pošleme za symbolickú sumu + poštovné (viď formulár). Vaše finančné príspevky do kampane Áno Slovensko, NIE EÚ! budú použité na prípravu ďalšej kampane.

Zodpovedný za kampaň je Mgr. Pavol Privalinec, podpredseda SHO. Kontakt: anosk@sho.sk alebo 0908 800 782. Nálepky lepte na miesta na to určené.